Yapım Ekleri

Yapım Eki: Sözcüklerin köklerine eklenerek yeni sözcükler oluşturan eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını ve türünü de değiştirir. Yapım eki almış bir sözcüğe "türemiş sözcük" denir.

şeker → şekerlik

kitap → kitapçık


İSİMDEN İSİM YAPAN EKLER

» -el: söz-el, güz-el

» -sız: su-suz, para-sız, ev-siz

» -cı: göz-, yol-cu

devamı ››