Çekim Ekleri

İYELİK EKLERİ: İsim veya isim soylu sözcüklere gelerek, onların kime ya da neye ait olduklarını gösteren eklerdir.

benim kalemim

senin kalemin

• İyelik eklerini belirtme durumu (ismin -i hâli) eki ile karıştırmamak gerekir.

Evi güzelmiş. → Burada yer alan -i, iyelik ekidir. "Kimin evi güzelmiş?" diye sorduğumuzda "Onun evi" cevabını alırız. Dolayısıyla...

devamı