İsim Hâl (Durum) Ekleri

Hâl (Durum) Ekleri: İsmin cümledeki görevini ve durumunu gösteren eklerdir. Beş grupta incelenir.


Yalın Hâli: İsmin herhangi bir hâl (durum) eki almamış biçimidir.

kitap, masa, kalem → Bu sözcükler yalın hâldedir.
www.huseyinarasli.com
NOT: İsmin yalın hâli, hâl ekini almamış sözcüktür. Ancak çoğul ekini, iyelik ekini veya tamlama ekini alabilir.

devamı