Söz Sanatları (Ortaokul Türkçe)

ABARTMA: Herhangi bir durumu, olayı veya gerçeği olduğundan daha abartılı göstermektir.

Elim değse akan sular tutuşur.

Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.
www.huseyinarasli.com

BENZETME (TEŞBİH): Sözün anlamını kuvvetlendirmek için aralarında ilgi bulunan iki unsurdan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesine denir.

Benzetmenin dört ögesi vardır:
1) Benzeyen
2) Kendisine benzetilen
3) Benzetme yönü
4) Benzetme edatı

     Çamaşırlar kar gibi bembeyazdı.

Çamaşırlar    ➞ benzeyen
kar                ➞ kendisine benzetilen
gibi               ➞ benzetme edatı
bembeyazdı  ➞ benzetme yönü

Benzetme her zaman bu dört ögeyle yapılmaz. İki veya üç ögeyle de benzetme yapılabilir.

Aslan babam!

Buz gibi bir ev.


KİŞİLEŞTİRME (TEŞHİS): İnsana ait özelliklerin insan dışı varlıklarda kullanılmasına denir.

Su uyur, düşman uyumaz. (Suyun uyuması insana ait bir özellik)

Telli turnam selam götür. (Turnanın selam götürmesi insana ait bir özellik)


KONUŞTURMA (İNTAK): İnsan dışı varlıkların insan gibi konuşturulmasına denir. Konuşturma sanatının olduğu yerde kişileştirme de var demektir.

Sordum sarı çiçeğe
Annen baban var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba
Annem babam topraktır.

ŞİİR BİLGİSİ DERS NOTLARI
• Şiirin Biçim Unsurları (nazım birimi, vezin, kafiye, redif...)
• Şiir Türleri (lirik, epik, didaktik, pastoral...)
• Söz Sanatları (abartma, benzetme, kişileştirme...)
• Edebî Sanatlar (lise edebiyat)
• Nazım Türü ve Şekilleri (lise edebiyat)

Araştıran ve yazan: Hüseyin Araslı
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.