Alkolün Zararları Hakkında Hadisler

     Alkol kullanmak (içki içmek) dinimizce haramdır. Bu kötü alışkanlığın bireye ve topluma zararları ile ilgili sayısız yazılar yazılmış, bilgilendirmeler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Gerek ayetlerde gerekse hadislerde alkolün zararlı ve günah olduğu belirtilmiş, alkolden uzak durulması gerektiği vurgulanmıştır. Aşağıda yer alan hadis-i şerifler, Peygamber Efendimizin bu konudaki uyarılarını kapsamaktadır. Hadislerin sonunda yer alan parantez içi bildirimleri, hadisin ait olduğu ve alıntı yapılan hadis kitabının ismidir.  www.huseyinarasli.com

• İçkinin haram olduğuna dair kesin hüküm indi. (Müslim)

• İhtimar (alkol teşekkül) etmiş her içki haramdır. (Ebu Davud)

• Çoğu sarhoş eden içkinin, azını da içmek haramdır. (Nesai)

• İçkide ilaç özelliği yoktur. Hastalık yapar. (Müslim)

• İçki, bütün kötülüklerin başıdır. (Taberani)

• İçki kötülük doğurur. (Beyheki, Ruzeyn)

• Allah’a ve ahirete inanan içki içmesin, içki içilen sofraya da oturmasın! (Taberani)

• İçkiden sakının! Ağaç dal budak saldığı gibi, içki de kötülük saçar. (İbni Mace)

• İçki günahların en büyüğüdür, her kötülüğün ve her günahın anasıdır. (Taberani)

• İçki içenin haya perdesi yırtılır, şeytan ona yoldaş olur, her kötülüğe sevk eder ve her iyilikten alıkoyar. (Taberani)

• Rahmet melekleri sarhoştan uzak durur. (Bezzar)
www.huseyinarasli.com
• İçki içenin kıyamette yüzü kara, dili sarkıktır. Pis kokusundan herkes kaçar. (Zevacir)

• Allahü teâlâ içki içene, içirene, alıp satana, yapana, saklayana, taşıyana, kendisine götürülene ve parasını yiyene lanet etti. (İbni Mace)

• Kötülüklerin hepsi kilitli bir yerdedir. Bu yerin anahtarı içkidir. İçki içen, o kapıyı açıp içine düşer. (Abdürrezzak)

• Bütün kötülükler bir yere toplanmıştır. Bu yerin kilidi zina, anahtarı içkidir. Bütün iyilikler de bir yerde toplanmıştır. Bu yerin kilidi namaz, anahtarı abdesttir.+- (İslam Ahlakı)

• Şaraba değişik isimler konup içilir, çalgı ve şarkıcı kadınlar çoğalırsa Allahü teâlâ onları yere geçirir. (İbni Mace)

• Kişi, mümin olduğu halde zina ve hırsızlık edemez, içki içemez. Bunları yapan İslam halkasını boynundan çıkarmış olur. Tevbe ederse Allahü teâlâ tevbesini kabul eder. (Nesai)