Hadislerle Hac İbadetinin Önemi

• Gücü yetenin, ömründe bir kere Kâbe’ye gidip oraya mahsus ibadetleri yapması farzdır. Daha sonra yapılan haclar nâfile olur. Farz olan hacca gitmeye çalışmalıdır. Bir kere farz olan haccı yapmak, 20 kere Allah yolunda savaşmaktan daha sevabdır.

Hadis-i şerif: Hac, suyun kirleri temizlediği gibi, günahları yok eder.

• Kabul olan hac; namaz, oruç ve zekât borçlarının affına sebep olmaz. Bunları geciktirme günahlarının affına sebep olur. Kul borçları verilmezse veya helâlleşilmezse ödenmiş olmaz. Kul ve Hak borçlarından başka günahlar affedilir.  www.huseyinarasli.com

Hadis-i şerif: Arafat’ta vakfeye durup da günahlarının affedilmediğini zanneden, büyük günaha girmiş olur.

• Haccın sahih olması için vaktinde yapılması gerekir. Kabul olması için de haccın sahih olması, o kimsenin itikadının düzgün olması, bid’at ehli olmaması gibi şartları vardır.

Hadis-i şerif: Bid’at işleyenin orucu, haccı, cihadı kabul olmaz.

• Haccın kabul olması için, haccın farzlarını, vaciplerini ve sünnetlerini eksiksiz yapmaya çalışmalı, niyeti düzeltmeli, riya (gösteriş) karıştırmamalı, ihlasla hareket etmeli ve helal para ile gitmelidir. Ticareti, dünyalık işleri hac işine karıştırmamalıdır. Borçları varsa ödemeli, hak sahipleriyle helalleşmeli, günahlarına tevbe etmelidir. Bunlara riayet edilerek yapılan hac makbul olur.

Hadis-i şerif: Hac edin ki muhtaç olmayasınız. Yolculuk edin ki sıhhate kavuşasınız.

Hadis-i şerif: Hac zenginliğe, zina fakirliğe sebep olur.

• Hacca giden kişi başkalarına sıkıntı vermediği gibi onlardan gelecek sıkıntılara da katlanmalı, yumuşak davranmalıdır. Hadis-i şerifte (Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur) buyuruldu. Sert, kırıcı olmaktan da kaçmalıdır.

Hadis-i şerif: Sertlikten ve çirkin şeyden sakının. Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir.

• Hacca gidip gelenin değil, haccı kabul olanın günahları af olur.

Hadis-i şerifler:

» Kabul olan bir hac, geçmiş günahları yok eder.

» Haccedip, kötü söz söylemeyen ve doğruluktan ayrılmayan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.

» Hacca giderken yolda ölene, kıyamete kadar hac, cihada giderken de ölene, kıyamete kadar cihad sevabı yazılır.

• Hac yolunda harcanan paranın fazileti de çoktur.

Hadis-i şerif: Hac için harcanan mala, Allah yolunda harcanan mala verildiği gibi yediyüz misli sevap verilir.

www.dinimizislam.com