Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Test-2

1. Peygamberimiz ilim öğrenmeye çok önem vermiş, hicretten sonra Medine'de Mescid-i Nebi'nin bitişiğine hemen bir okul yapmış, burada eğitim görenlerin her türlü ihtiyacıyla bizzat ilgilenmiştir. İslam tarihinin ilk yatılı okulu kabul edilen bu okulun adı nedir?
a) Mescid
b) Medrese
c) İstişare
d) Suffe


2. "İlim mü'minin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın."
Peygamber Efendimiz bu hadiste ilmin hangi yönüne dikkat çekmiştir?
a) İlmin kayıp olduğuna
b) İlmin evrensel olduğuna
c) İlmin yazılması gerektiğine
d) İlmin ezberlenmesi gerektiğine


3. Peygamber Efendimiz bilgiye, bilim öğrenmeye önem verirdi. O (s.a.v.), ilim öğrenmenin Allah yolunda yapılan bir faaliyet olduğunu belirtmiş, yaşadığı toplumda cahilliğin ortadan kalkması için mücadele etmiş ve âlimlerin gökteki yıldızlar misali birer rehber olduklarını söylemiştir.
Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bu anlayışına örnek gösterilemez?
a) "Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir."
b) "İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır."
c) "İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır."
d) "İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz."
www.huseyinarasli.com

4. 624 yılında Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Bedir Savaşı'nda Müslümanlar kesin bir zafer elde ettiler. Savaşta esir alınan müşriklerin fidye karşılığı serbest kalmaları mümkündü. Ancak Peygamberimiz daha farklı bir yol izledi ve esirlere "İçinizde okuma-yazma bilenler on çocuğa okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest kalabilirler." dedi.
Aşağıdaki hadislerden hangisi Peygamber Efendimizin bu tutumuyla ilişkilendirilebilir?
a) "Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kişidir."
b) "İki günü eşit olan aldanmıştır."
c) "Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez."
d) "İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz."


5. Bir gün Peygamberimiz mescide girdiğinde iki grup gördü. Bunlardan bir kısmı nafile namaz kılmakla, diğer bir kısmı da ilim öğrenmekle meşguldü. Peygamberimiz onlar için şöyle dedi: Her iki grup da iyi şeylerle meşguldür. Şu var ki bir şey talep ederek dua edenlere o şeyi verip vermemek Allah'a aittir. Halbuki diğer gruptakiler ilim elde ediyorlar ve böylece cehaleti savıp kovuyorlar." Daha sonra ilim öğrenenlerin arasına katılıp oturdu.
Metinde verilen olayda Peygamberimizin tutumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) İlim öğrenmeyi teşvik etmiştir.
b) Nafile namaz kılınmasına karşı çıkmıştır.
c) İlmi öğrenmenin cahilliği kovacağını belirtmiştir.
d) Bilgiye önem verdiğini vurgulamıştır.
www.huseyinarasli.com

6. Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamberimizin işlerini istişare (danışma) ile yaptığına doğrudan bir örnektir?
a) Hendek savaşında Selman-ı Farisi'nin görüşü doğrultusunda şehrin etrafına hendek kazılması
b) Peygamberliğin ilk yıllarında kendisine eziyet eden müşrikleri, Mekke'yi fethettikten sonra affetmesi
c) Çocukluğunda çobanlık yapmış olması
d) Gençliğinde Mekke'de "Hılful Fudul" topluluğuna katılması


7. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "...(Ey Peygamber) işlerinde onlarla fikir alışverişinde bulun..." (Âl-i İmran suresi, 159. ayet)
b) "...Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma iledir..." (Şûrâ suresi, 38. ayet)
c) "Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz." (Enbiya suresi, 7. ayet)
d) "Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka birşey yoktur." ( Necm suresi, 39. ayet)
www.huseyinarasli.com

8. Peygamber Efendimiz;
» Kendisine ilk vahiy geldiğinde durumu eşi Hz. Hatice ile paylaşmış ve onun önerisiyle Varaka isimli din bilginiyle görüşmüş, istişare etmiştir.
» Bedir savaşında arkadaşlarının görüşleri doğrultusunda ordunun konumunu değiştirmiştir.
» Uhut savaşında savunma mı, meydan savaşı mı yapılacağı konusunda istişare etmiştir.
Yukarıda verilen örnek olaylar Peygamber Efendimizin hangi yönüyle ilgilidir?
a) Paylaşma ve yardımlaşmaya önem vermesi
b) Bilgiye önem vermesi
c) İşlerini danışma ile yürütmesi
d) Dürüst ve güvenilir olması


9. Yusuf bu yıl lise sınavlarına girmiş ve her iki sınavdan da çok güzel puanlar almıştı. Şimdi ise sıra okul tercihine gelmişti. Bu konuda pek bilgi ve tecrübeye sahip olmayan Yusuf tercih formunu alarak okuluna gitti. Okulda rehber öğretmeninin ve diğer öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda tercih sıralamasını yaptı.
Metinde verilen olayda Yusuf'un, Peygamber Efendimizin hangi hadisine uygun hareket ettiği söylenebilir?
a) "Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır."
b) "Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez."
c) "İki günü eşit olan aldanmıştır."
d) "Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir."
www.huseyinarasli.com

10. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Peygamber Efendimizin işlerini danışma ile yürüttüğüne örnek gösterilemez?
a) Hz. Ali'nin Fatıma ile evlenmek istemesi üzerine Peygamberimizin kızına (Fatıma'ya) bu konudaki görüşünü sorması
b) Gatafan kabilesinin savaş tehdidinden kurtulmak isteyen Peygamberimizin Medine'de yetişen hurmanın üçte ikisini vererek barış yapmak istemesi, ancak arkadaşlarının bunu uygun görmemesi üzerine vazgeçmesi
c) Peygamberliğin ilk yıllarında kendisine eziyet eden müşrikleri, Mekke'yi fethettikten sonra affetmesi
d) Hendek savaşında, yapılan istişare sonucu Selman-ı Farisi'nin görüşü doğrultusunda şehrin (Medine) etrafına hendek kazdırması


11. (I)İstişare (danışma); bir iş için bilgi veya yol-yöntem sormak, danışmak, görüş almak, fikir alışverişinde bulunmak demektir. (II)Danışarak yapılan işlerde hata yapma oranı daha da azalır. (III)Böylelikle diğer insanların fikirleri göz ardı edilmiş olur. (IV)Konuyla ilgili olarak atalarımız "Akıl akıldan üstündür." demişlerdir.
Paragrafta yer alan kaç numaralı cümlede bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


Sorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.