Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Test-2

DİNİN TEMEL GAYESİ-1

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin ilkelerinin amaçlarından değildir?
a) İnsanı ahlakî olgunluğa ulaştırmak
b) Toplumda kaos ortamı oluşturmak
c) İnsanı manevi huzura kavuşturmak
d) Toplumda huzur ortamı oluşturmak


2. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir keresinde, "Müflis (iflas etmiş kişi) kimdir bilir misiniz?" diye sorar. Sahabe "Bizim aramızda müflis, parası ve eşyası olmayan kimsedir." diye karşılık verince şöyle buyurur: "Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekât (gibi ibadetlerin sevabıyla) gelir. Ancak şuna sövmüş, buna iftirada bulunmuş, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, diğerini de dövmüş olarak gelir. Hesap gününde hakkına girdiği kimselere onun iyiliklerinden alınıp dağıtılır. Eğer yaptığı iyilikleri kötülüklerinin cezasını karşılamaya yetmezse hak sahiplerinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir. Sonra da günahkâr bir kimse olarak cehenneme atılır. İşte asıl müflis bu kişidir." (Müslim, Birr ve Sıla, 59.)
Peygamber Efendimizin metinde yer alan hadisine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) İftira, ibadetin sevabını eksiltir.
b) Parası ve eşyası olmayan fakir kimseler asıl müflis olanlardır.
c) Kul hakkı yiyen kimse, hak sahibine borcunu Allah katında mutlaka ödeyecektir.
d) İnsan hak ve hukukuna dinimizde çok önem verilmiştir.


3. "Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız… Arap’ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur… Ey insanlar! Kanlarınız (hayatınız), mallarınız, haysiyet ve şerefiniz, Rabbinizle buluşacağınız güne kadar kutsal ve saygındır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Peygamber Efendimizin bu hadisine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) İnsanın üstünlüğü milliyetine göre değerlendirilemez.
b) Dinimizde herkesin hayat hakkı değerlidir.
c) Dinimize göre herkes mülk edinme hakkına sahiptir.
d) Haysiyet ve şeref, bir milleti diğer milletlerden üstün tutan vasıflardandır.


4. Aşağıdaki hadislerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Hiç kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir." Hz. Muhammed s.a.v.)
b) "Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kişidir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
c) "Bizi aldatan bizden değildir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
d) "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol." Hz. Muhammed (s.a.v.)


5.
• "Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin." (Nisa suresi, 29. ayet)
• "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." (Şuara suresi, 183. ayet)
Bu ayetlerde, aşağıdaki kötü davranışlardan özellikle hangisinden uzak durmamız istenmektedir?
a) Cimrilik
b) İftira
c) Haksız kazanç
d) Dedikodu
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.