Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Test-2

Dinin temel gayesi konu testi-1. Kazanım 8.3.2.

1. Yüce dinimiz İslam, bireysel ve toplumsal olarak uyulması gereken bazı ilkeler ve kurallar getirmiştir. Getirdiği bu ilkelerle hem bireyin hem de toplumun üst düzey kazanımlar elde etmesini hedeflemiş ve amaçlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin ilkelerinin amaçlarından değildir?
a) İnsanı ahlakî olgunluğa ulaştırmak
b) İnsanı iktisadi doyuma ulaştırmak
c) İnsanı manevi huzura kavuşturmak
d) İnsana iki cihan saadeti sağlamak2. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir keresinde, "Müflis (iflas etmiş kişi) kimdir bilir misiniz?" diye sorar. Sahabe "Bizim aramızda müflis, parası ve eşyası olmayan kimsedir." diye karşılık verince şöyle buyurur: "Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekât gibi ibadetlerin sevabıyla gelir. Ancak şuna sövmüş, buna iftirada bulunmuş, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, diğerini de dövmüş olarak gelir. Hesap gününde hakkına girdiği kimselere onun iyiliklerinden alınıp dağıtılır. Eğer yaptığı iyilikleri kötülüklerinin cezasını karşılamaya yetmezse hak sahiplerinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir. Sonra da günahkâr bir kimse olarak cehenneme atılır. İşte asıl müflis bu kişidir." (Müslim, Birr ve Sıla, 59.)
Peygamber Efendimizin metinde yer alan hadisine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) İftira, ibadetin sevabını eksiltir.
b) Maddi yönden fakir kimseler asıl müflis olanlardır.
c) Kul hakkı yiyen kimse, hak sahibine borcunu Allah katında mutlaka ödeyecektir.
d) İnsan hak ve hukukuna dinimizde çok önem verilmiştir.3. "Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız… Arap’ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur… Ey insanlar! Kanlarınız (hayatınız), mallarınız, haysiyet ve şerefiniz, Rabbinizle buluşacağınız güne kadar kutsal ve saygındır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Peygamber Efendimizin bu hadisine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) İnsanın üstünlüğü milliyetine göre değerlendirilemez.
b) Dinimizde herkesin hayat hakkı değerlidir.
c) Dinimize göre herkes mülk edinme hakkına sahiptir.
d) Haysiyet ve şeref, bir milleti diğer milletlerden üstün tutan vasıflardandır.4. Aşağıdaki hadislerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Hiç kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir." Hz. Muhammed s.a.v.)
b) "Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kişidir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
c) "Bizi aldatan bizden değildir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
d) "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol." Hz. Muhammed (s.a.v.)5.
• "Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin." (Nisa suresi, 29. ayet)
• "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." (Şuara suresi, 183. ayet)
Bu ayetlerde, aşağıdaki kötü davranışlardan özellikle hangisinden uzak durmamız istenmektedir?
a) Cimrilik
b) İftira
c) Haksız kazanç
d) Dedikodu6. Aşağıda yer alan hadislerden hangisinde Peygamber Efendimiz emeğin korunması ve gözetilmesinin önemine dikkat çekmiştir?
a) "İlim mü'minin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın." Hz. Muhammed (s.a.v.)
b) "Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez." Hz. Muhammed (s.a.v.)
c) "Elinizde bir ağaç fidanı varsa kıyamet kopmaya başlasa bile onu dikecek vaktiniz olursa mutlaka dikin." Hz. Muhammed (s.a.v.)
d) "İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz" Hz. Muhammed (s.a.v.)7. Aşağıdakilerden hangisi dinimize göre malın korunması ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Rüşvetten uzak durmak
b) İsraftan kaçınmak
c) Ticarette hile yapmamak
d) Doğaya zarar vermemekDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı.