Din Kültürü 7. Sınıf 4. Ünite Test-3

ALLAH'IN ELÇİSİ HZ. MUHAMMED S.A.V.-3

1. Peygamberlerin Allah'tan aldıkları bilgileri insanlara hiç değiştirmeden, olduğu gibi aktarmalarına ne ad verilir?
a) Fetanet
b) İsmet
c) Sıdk
d) Tebliğ


2. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hz. Muhammed (s.a.v.) Araplara ve Türklere peygamber olarak gönderilmiştir.
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği evrenseldir.
c) Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir.
d) Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur.


3. Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'i en iyi açıklayan ve yorumlayan insandır. O (s.a.v.), Kur'an'da yer alan ayetlerin içerdiği anlamları insanlara sözleriyle ve davranışlarıyla açıklamıştır. Bu durum O'nun (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?
a) İnsanlığa bir rahmet olması
b) Kur'an'ı açıklayıcı olması
c) Son peygamber olması
d) Güzel ahlaklı olması


4. Kur'an ayetlerini ayrıntılarıyla açıklayıp yorumlayan bilim dalına ne ad verilir?
a) Hadis
b) Fıkıh
c) Tefsir
d) Tarih


5. Peygamber Efendimiz kadınlara değer verilmesi gerektiğini belirtti, kız çocuklarının öldürülmesinin önüne geçti, yetimi yoksulu koruyup gözetti, insanlara sevgiyle yaklaştı, kaba ve kırıcı olmadı, kin gütmedi, herkese şefkatli ve merhametli davrandı.
Bütün bunlar O'nun (s.a.v.) hangi özelliğini vurgular?
a) Müjdeleyici olmasını
b) Son peygamber olmasını
c) İnsanlığa bir rahmet olmasını
d) Kur'an'ı açıklayıcı olmasını
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI