Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite Test-3

İTİKADİ - FIKHİ MEZHEPLER-1

1. İslam'da inanç esaslarını inceleyen, araştıran bilim dalına ne ad verilir?
a) İctihad
b) İtikad
c) İtimad
d) Müctehid


2. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde yer alan inanç esaslarından değildir?
a) Hurafeye inanmak
b) Meleklere inanmak
c) Kutsal kitaplara inanmak
d) Ahirete inanmak


3. "İslam dininin ilk dönemlerinde Müslümanlar arasında itikadi konularda herhangi bir yorum farklılığı veya farklı düşünce bulunmuyordu. Çünkü ......................"
Yukarıdaki cümleyi en doğru tamamlayan ifade, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal hayat çok sade olup gösterişten uzaktı.
b) İslam coğrafyası oldukça genişlemişti.
c) Eski Yunan düşüncesine ait felsefe kitaplarını tercüme çalışmaları başlamıştı.
d) Peygamberimiz hayatta idi ve herşey O'na soruluyordu.


4. Aşağıdakilerden hangisi itikadi yorum biçimlerinin ortaya çıkış sebeplerinden değildir?
a) Farklı milletlere ve kültürlere mensup insanların Müslüman olması
b) Eski Yunan düşüncesine ait felsefi eserlerin Arapçaya çevrilmesi
c) Müslümanların sade ve gösterişten uzak bir hayat sürmeleri
d) İslam inancı konusunda ortaya çıkan şüpheleri ve fitneleri giderme ihtiyacı
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.