Allah'a Güvenmek (Tevekkül)

• Tevekkül Sözlük Anlamı: Allah'a güvenmek, dayanmak, teslim olmak ve O'na sığınmak.

• Tevekkül Terim Anlamı: Bir iş yaparken gerekli olan bütün çabayı, gayreti gösterdikten sonra işin sonucunun başarıyla noktalanması için Allah'a güvenmek, sonucu O'na bırakmak. Örneğin; sınavımıza yeterli derecede çalıştıktan sonra başarı için Allah'a güvenmek, O'na dayanmak. Diğer bir örnek; İnsanın tarlasını sürüp, tohumunu ekip, gerekli sulama ve diğer işlemleri yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmak. www.huseyinarasli.com

"... Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter." (Talak suresi, 3. ayet)

"Eğer mü'minler iseniz ancak Allah'a güvenin." (Maide suresi, 23. ayet)

"İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. (İbrahim suresi, 11. ayet)

"Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler." (Teğabûn suresi, 13. ayet) www.huseyinarasli.com

"Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et... (Furkan suresi, 58. ayet)

• Bir adam Peygamber Efendimize gelerek, "Hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah'a tevekkül edeyim?" diye sordu. Peygamberimiz ona "Önce bağla, sonra tevekkül et!" buyurdu.
www.huseyinarasli.com
• Peygamberimiz Hendek Savaşı'nda (627) sahabeden Selman-ı Farisi'nin önerisiyle Medine kentinin etrafına derin bir hendek kazdırmış, böylece düşmanın şehre girmesine engel olmuştur.

• Hz. Ömer karşılaştığı bir topluluğa "Sizler kimlersiniz ve ne iş yaparsınız?" diye sorar: "Bizler Allah’a tevekkül eden (mütevekkil) insanlarız. Çalışmayız. Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz." derler. Hz. Ömer, bu sözlere çok kızar: "Sizler mütevekkil değil müteekkil (hazır yiyici, başkasının sırtından geçinen) insanlarsınız! Gerçek mütevekkil, tohumunu tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a güvenip dayanan kimsedir." der.


Şiir

Çalış dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!
Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya,
Zavallı, dini çevirdin maskaraya!

Mehmet Âkif ERSOY, Safahat, s. 240.


Şiir

"Allah’a dayandım!" diye sen çıkma yataktan.
Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!
Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu;
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

Mehmet Âkif ERSOY, Safahat, s. 453.