Camiyi Tanıyalım

• İslam dininde ibadet yapılan mabetlere cami denir. Camiler, Müslümanların toplanıp bir araya geldikleri ve ibadet ettikleri yerlerdir. Caminin kelime anlamı da "derleyen, toplayan" demektir.

• Camilerden daha küçük ve minaresiz ibadet yerlerine de mescit denir.
www.huseyinarasli.com
• Müslümanlar tarih boyunca camilerin yapılmasına ve yaygınlaştırılmasına çok önem vermişlerdir. Çünkü Kur'an'da camilerin imarına (yapımına), oraya güzel elbiselerle gidip orada Allah'a ibadet edilmesine vurgu yapılmıştır.

• Edirne Selimiye camii, İstanbul Süleymaniye ve Sultan Ahmed camileri ile Bursa Ulu camii ülkemizde bulunan ve atalarımız tarafından inşa edilen meşhur camilerden başlıcalarıdır.
Kabe: Kabe yeryüzünde yapılan ilk mabettir (ibadet yeridir). Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır. Kabe, Müslümanların kıblesidir. Namaz kılarken Kabe'ye yöneliriz.


Caminin bölümleri

Mihrap: Cami ve mescitlerde kıble yönünü gösteren girintili kısımdır. İmam namaz kıldırırken mihrapta durur. www.huseyinarasli.com

Minber: Mihrabın sağ tarafında yer alan basamaklı yüksek yer. Cuma ve bayram namazlarında imam buraya çıkar ve cemaate hutbe okur.

Vaaz kürsüsü: Vaiz denilen din görevlisinin cemaate dini ve sosyal konularda konuşma yapmak (vaaz vermek) için çıkıp oturduğu kürsü.

Minare: Caminin dışında, hemen yan tarafında buluna ince ve yüksek yapı. Minarede ezan okunur.

Kubbe: Camilerin yarım küre şekline benzeyen tavan bölümleri.
www.huseyinarasli.com
Şadırvan: Camilerin bahçesinde ya da ön avlusunda bulunan ve Müslümanların abdest aldıkları çeşme.


Cami görevlileri

İmam: İmamlar camiye gelen cemaate namaz kıldırmakla görevlidirler. Aynı zamanda cuma ve bayram namazlarında minbere çıkıp hutbe okurlar.

Müezzin: Camilerde namaz vaktinin girdiğini bildirmek için ezan okuyan, namaz esnasında kamet getiren görevlilere denir.

Vaiz: Bazı önemli gün ve gecelerde vaaz kürsüsüne çıkarak cemaat dini ve sosyal konularda bilgi verici, nasihat edici konuşmalar yapan din görevlisi.