Başlıca İbadetler

"İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) O'nun elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, oruç tutmaktır." Hz. Muhammed (s.a.v.)


NAMAZ: Allah'a kulluk etmek amacıyla yerine getirilen bir ibadettir. Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslümana namaz kılmak farzdır. Namaz ibadeti beden ile yapılır.

Başlıca namazlar: Günlük kılınan beş vakit namaz, haftada bir kılınan cuma namazı, yılda iki defa kılınan bayram namazları, Ramazan ayında kılınan teravih namazı

Namazın bölümleri: Tekbir, kıyam (ayakta duruş), kıraat (sure ve dua okuma), rüku, secde, kade (oturuş), selam.

"... Namaz mü'minlere vakitleri belirli bir farzdır." (Nisa suresi, 103. ayet)

"Namaz dinin direği, mü'minin miracıdır (Allah katına yükselişidir)." Hz. Muhammed (s.a.v.)


ORUÇ: Sabah tan yerinin ağarmasından (imsak vaktinden), akşam güneş batıncaya (iftar vaktine) kadar ibadet maksadıyla yeme içmeyi bırakmaya denir. Akıllı, ergenlik çağına girmiş ve sağlıklı Müslümanlara oruç tutmak farzdır. Farz olan bu oruç, hicrî aylardan Ramazan ayında tutulur. Oruç, beden ile yapılan bir ibadettir.

"Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." (Bakara suresi, 183. ayet)


HAC: Şartları tutan Müslümanların, yılın belirli günlerinde (hicrî aylardan Zilhicce ayında) dinimizce önemli kabul edilen ve Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe, Arafat ve çevresindeki yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmesidir. Akıllı, ergenlik çağına girmiş, ekonomik durumu uygun, sağlıklı ve hür olan Müslümanların ömründe bir defa hacca gitmeleri farzdır. Hac hem mal hem de beden ile yapılır.

"... Gücü yetenlerin o evi (Kabe'yi) haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır..." (Al-i İmran suresi, 97. ayet)


ZEKAT: Zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermeleridir. Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve zengin olan Müslümanların ihtiyaç sahiplerine zekat vermeleri farzdır. Zekat, sadece mal ile yapılan bir ibadettir.

"Namazı kılın, zekatı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür." (Bakara suresi, 110. ayet)


Örnek Soru:

- Hac ibadetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hicrî aylardan Haziran ayında yerine getirilir.
b) Kabe, Arafat ve çevresindeki yerler ziyaret edilir.
c) Hacca gitmek için ekonomik durumun iyi olması gerekir.
d) Hac için Arabistan'ın Mekke şehrine gidilir.

Cevap: A