İbadet Nedir ve Niçin Yapılır

İbadet: Yüce Rabbimize saygı göstermek, 'O'na karşı kulluk görevlerimizi yerine getirmek demektir. İbadet aynı zamanda Allah'ın bize verdiği nimetlere bir teşekkürdür.

"Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz...(Bakara suresi, 21. ayet)

"... İnsanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat suresi, 56. ayet)
www.huseyinarasli.com

Başlıca İbadetler: Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, Kurban kesmek, Kur'an okumak, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak. Genel anlamıyla söylenecek olursa Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her iş ve davranış ibadettir. Temel ibadetlerden başka yardımseverlik, güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, çalışmak, sabırlı olmak bir ibadettir. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir.


Niçin ibadet edilir:

» Allah'ın rızasını (sevgisini) kazanmak için

» Allah'a olan kulluk borcumuzu ödemek için

» Allah'ın emirlerini yerine getirmek için

» Allah'ın verdiği nimetlere şükür etmek için

» Sevap kazanmak için


İBADETLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR (EF'ÂL-İ MÜKELLEFÎN)

     Yüce dinimiz İslam'da akıllı ve ergenlik çağına gelmiş Müslümanlar, Allah'a inanıp ibadet etmekle "mükellef (yükümlü)" olur. Bazı ibadetlerde yükümlülük şartları çoğalabilir. Örneğin hac ve zekat için zenginlik, oruç için sağlıklı olmak gibi. Ancak ibadetle mükellef olmak için temel şartlar Müslüman, akıllı ve ergenlik çağında olmaktır. Mükellef olan bir kişinin ibadetlerle ilgili bazı temel kavramları bilmesi gerekir. Bunlar farz, vacib ve sünnettir. www.huseyinarasli.com

Farz: Allah'ın bizlerden kesinlikle yapmamızı istediği ve bunu Kur'an'da emrettiği iş ve davranışlardır. Beş vakit namaz, oruç, zekat, hac gibi. Farz ikiye ayrılır.

» Farz-ı ayn: Her Müslümanın kendisinin yapmak zorunda olduğu ibadetlerdir. Beş vakit namaz ve oruç gibi.

» Farz-ı kifaye: Bir grup Müslümanın yerine getirmesiyle diğer Müslümanlardan yükümlülüğün kalktığı ibadetlerdir. Cenaze namazı kılmak, selam almak gibi. www.huseyinarasli.com

Vacib: Farz kadar kesin olmamakla birlikte Allah'ın yapmamızı istediği ibadetlerdir. Kurban kesmek, vitir namazı kılmak, bayram namazı kılmak, fitre vermek gibi.

Sünnet: Peygamber Efendimiz'in söylediği sözler, yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği iş ve davranışlar sünnettir. Nafile ibadet yapmak, cemaatle namaz kılmak, sadaka vermek, diş fırçalamak, güzel koku sürünmek gibi.