Din Kültürü 5. Sınıf 1. Ünite Test-2

Allah İnancı Test-2. Kazanım 5.1.2.

1. Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. (İsra suresi, 70. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi, metinde verilen İsra suresinin 70. ayetinden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Allah insana karada ve denizde nimetler vermiştir.
b) Allah insana rızık vermiştir.
c) İnsanoğlu diğer varlıkların birçoğundan üstün yaratılmıştır.
d) İnsanoğlu sadece iyilik yapmaya programlanmıştır.2. (I)Yüce Allah, diğer canlılardan farklı olarak insana akıl vermiştir. (II)İnsan aklı sayesinde evrende üstün ve değerli bir konumdadır. (III)Aklını kullanarak ilkel bir şekilde hayatını devam ettirir. (IV)Böylece yeni buluşlar, yeni keşifler yapar ve hayatını kolaylaştırır.
Paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV3. "Esmaül Hüsna" kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Allah'ın sıfatları
b) Peygamberlerin sıfatları
c) Allah'ın güzel isimleri
d) Allah'ın nimetleri4. Allahü Teala'nın dünyada Müslüman olsun olmasın bütün canlılara merhamet etmesi anlamına gelen güzel ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rahim
b) Rahman
c) Hâlık
d) Selam5. Allahü Teala'nın ahirette sadece mü'min (Allah'a ve peygamberine iman etmiş) kullarına merhamet etmesi anlamına gelen güzel ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rahim
b) Semi
c) Alim
d) Rahman6. Her işimizin başında söylediğimiz ve günlük hayatta sıkça kullandığımız "Bismillâhirrahmânirrahim" ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla (işlerime başlarım)
b) Rahman ve Rahim olan Allah'a güvenir ve O'na dayanırım.
c) Allah her şeyi görür ve işitir.
d) Allah yarattığı varlıklara rızık verendir.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı