Din Kültürü 5. Sınıf 2. Ünite Test-4

Hz. Davud’un (a.s.) Hayatı Test
Kazanım 5.2.4.

1. Hz. Davud'un (a.s.) doğduğu ve yaşadığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mekke
b) Bağdat
c) Kudüs
d) Kahire2. Hz. Davud (a.s.) hangi millete peygamber olarak gönderilmiştir?
a) Mısırlılar
b) İsrailoğulları
c) Türkler
d) Araplar3. Yüce Allah Hz. Davud'a (a.s.) hangi kutsal kitabı vermiştir?
a) Zebur
b) İncil
c) Tevrat
d) Kur'an4. Hz. Davud (a.s.) geçimini temin etmek için hangi meslek ile uğraşmıştır?
a) Marangozluk
b) Gemicilik
c) Çiftçilik
d) Demircilik5. Hz. Davud (a.s.), günahlardan kaçınma konusunda son derece titiz davranırdı. Allah’ı (c.c.) çok zikreder, Rabb’ine ibadet etmeyi çok severdi. İbadet esnasında dünyaya ait işlerden tamamen uzaklaşırdı. İbadet esnasında onun yanına kimse giremezdi. İbadetini bitirince de divan kurar, halkın sorunlarıyla ilgilenirdi. Hz. Davud (a.s.), ibadet konusunda son derece titizdi. Nafile ibadete de çok önem verirdi. O, gündüzleri bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.
Aşağıdakilerden hangisi paragrafta verilen bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Hz. Davud (a.s.) Allah'a çok ibadet ederdi.
b) Hz. Davud (a.s.) ibadetini bitirince halkın sorunlarıyla ilgilenirdi.
c) Hz. Davud (a.s.) ibadet ederken dünya işlerini bir kenara bırakırdı.
d) Hz. Davud (a.s.) ayın bir günü mutlaka oruç tutar, diğer günler tutmazdı.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı