Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Test-3

KADER VE KAZA İNANCI-3
1.
» Bazı hayvanların hava ısınıncaya kadar kış uykusuna yatması
» Hayvanların bir kısmının yumurtlama, bir kısmının da doğum yoluyla üremesi
» Etle beslenen hayvanların çene yapılarının otla beslenenlerden farklı olması
Yukarıda yer alan örnekler Allah'ın evrene koymuş olduğu yasalardan hangisiyle ilgilidir?
a) Biyolojik yasalar
b) Toplumsal yasalar
c) Fiziksel yasalar
d) Sosyal yasalar


2. "Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır." (Nur suresi, 45. ayet)
Verilen ayette aşağıdaki yasalardan hangisine işaret edilmektedir?
a) Fiziksel yasalara
b) Biyolojik yasalara
c) Toplumsal yasalara
d) Sosyolojik yasalara


3. Aşağıdaki olaylardan hangisi toplumsal yasaların bir sonucu değildir?
a) Develerin çöl iklimine uygun yaratılması
b) Tarımsal üretimin azalmasıyla köyden kente göçün hızlanması
c) Eşitliğin olmadığı toplumlarda karmaşa yaşanması
d) Kuraklık sonucu göçlerin yaşanması


4.
» "(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik..." (Mürselât suresi, 20, 23. ayetler)
» "Onun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir." (Şûrâ suresi, 32. ayet)
» "Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?..." (Fatır suresi, 44. ayet)
Yukarıda verilen ayetler, sırasıyla hangi seçenekteki kavramlara örnek olarak gösterilir?
a) Biyolojik yasalar / Psikolojik yasalar / Fiziksel yasalar
b) Fiziksel yasalar / Biyolojik yasalar / Toplumsal yasalar
c) Biyolojik yasalar / Sosyal yasalar / Toplumsal yasalar
d) Biyolojik yasalar / Fiziksel yasalar / Toplumsal yasalar
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI