Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Test-4

İNSANIN İRADESİ VE KADER-1

1. Allah insanlara kutsal kitaplar ve peygamberler göndererek iyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı bildirmiş ancak seçme-tercih etme konusunda insanı özgür bırakmıştır. İnsan akıl ve irade sahibi bir varlık olarak bu yaptığı seçimlerden Allah katında sorumludur.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi paragrafta verilen bilgilerden farklı bir konuyla ilgilidir?
a) "Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur." (İsra suresi, 36. ayet)
b) "Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör." (İnsan suresi, 3. ayet)
c) "De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin..." (Kehf suresi, 29. ayet)
d) "Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur..." (İsrâ suresi, 15. ayet)


2. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi, Allah'ın kendisine verdiği sınırlı (cüz'î) iradeyi amacına uygun kullanmayarak yaptığı davranıştan sorumlu olmuştur?
a) Okul takımına girmek isteyen Alperen, her gün arkadaşlarından bir fazla antrenman yaparak emeline ulaştı.
b) Gece geç saatlere kadar bilgisayar oyunu oynayan Samet, hiç hazırlık yapmadığı ve ertesi gün yapılacak olan matematik sınavı için sıra arkadaşının çalışkanlılığına ve yardımseverliğine güvenerek uykuya daldı.
c) Resim yarışmasına katılan Serdar, günlerce süren emeği ve titiz çalışması sonucu yaptığı portre çalışmasıyla dereceye girdi.
d) Sınava çok iyi hazırlanan Esma, tam sınav esnasında önündeki öğrencinin sürekli öksürmesi ve burnunu çekmesi nedeniyle bir türlü sorulara odaklanamadı ve sınavdan istediği puanı alamadı.


3. "Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz." (İsrâ suresi, 15. ayet)
Bu ayete göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
a) İnsan kendi iyiliği için iradesiyle doğru tercihler yapmalıdır.
b) İnsan iradesini kötü yolda kullanırsa bundan zarar görür.
c) Kötü fiillerin işlenmesinde bir mecburiyet durumu söz konusudur.
d) Her insan kendi tercihlerinden sorumludur.


4. Yüce Allah insana sınırlı (cüz'i) bir irade vermiştir. İnsan aklını kullanarak iyiyi kötüden ayırır, sınırlı iradesiyle de iyi veya kötüden birini tercih eder. İnsanın cüz'i iradesini kullanarak tercih yapabildiği ve bu tercihinin sonucunda Allah'a karşı sorumlu olduğu durumlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumlara bir örnek olarak gösterilebilir?
a) Doğum tarihinin hangi gün olacağı
b) Cinsiyetinin ne olacağı
c) İnancının ne olacağı
d) Milliyetinin ne olacağı


5. Aşağıdakilerden hangisi insanın kaderinde tercih hakkı bulunmayan ve dolayısıyla sorumlu olmadığı durumlardan biridir?
a) Ecel
b) İnanç
c) İbadet
d) Çalışkanlılık
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI