Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Test-8

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR-2

1. Hayat ve ölüm Allah'ın takdirindedir ve O'nun belirlediği ilahî düzen içerisinde sürüp gider. Bütün varlıklarda olduğu gibi insan ömrü de bir gün sona erecektir. Ömür bitince ecel gelir ve ölüm olayı gerçekleşir. Böylelikle kişi Rabb'ine döner. Canlıların ömrünün ne zaman sona ereceğini ve kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah bilir.
Seçeneklerde yer alan ayetlerden hangisi, paragraftaki bilgilerle eşleştirilemez?
a) "Kıyametin ne zaman kopacağı hakkında bilgi, ancak Allah'ın katındadır..." (Lokman suresi, 34. ayet)
b) "Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir." ( Bakara suresi, 153. ayet)
c) "Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz." (Ankebut suresi, 57. ayet)
d) "Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) belirli bir süreye kadar ertelenmiştir." (Al-i İmran suresi, 145. ayet)


2. Allah'ın evrene koymuş olduğu fiziksel yasaların sonucunda bazen afet denilen yıkımlar oluşur. Aşağıdakilerden hangisi, afetler karşısında insanın yapması gereken görevlerden değildir?
a) Çevreyi korumak ve temiz tutmak
b) Afetlerin zararını minimum seviyeye indirmek için mücadele etmek
c) Doğal afetlerin oluşum sürecini ortadan kaldırmak
d) Doğal afetlerin zararından korunmak için tedbir alıp Allah'a dua etmek


3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
b) Akıl akıldan üstündür.
c) Emeksiz yemek olmaz.
d) Yazın yorulmayan kışın kurulmaz.


4.
Çalış dedikçe dinimiz çalışmadın durdun
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun
Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya
Zavallı, dini çevirdin maskaraya"
Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy'un bu şiirinde eleştirilen tutum ve davranışlardan değildir?
a) Yanlış tevekkül anlayışı
b) Tembellik yapmak, çalışmamak
c) Dine uydurma bilgiler sokmak
d) Güzel ahlakı terk etmek


5. Yüce Rabb'imizin insanlara rehberlik yapmak ve doğruyu göstermek için gönderdiği peygamberler geçimlerini sağlamak için bir meslek öğrenip çalışmışlardır. Böylelikle çocuklarının, ailelerinin rızıklarını alın teri dökerek temin etmişlerdir.
Metinde verilen bilgilerden, peygamberler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
a) Peygamber insanlara bir rehberdir.
b) Peygamberler manevi ve maddi olarak etkin birer rehberlik yapmışlardır.
c) Bir meslek erbabı olmak peygamberliğin gereklerindendir.
d) Peygamberler rızka ulaşmak için emek harcamışlar ve çalışmışlardır.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI