Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Test-7

Hz. Musa’nın (a.s.) Hayatı
Kazanım 8.1.4.

1. Hz. Musa’ya (a.s.) “kelimullah” denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yüce Allah’ın Hz. Musa’ya (a.s.) kutsal kitap göndermesi
b) Hz. Musa’nın (a.s.) Kızıldeniz’i ortadan ikiye ayırması
c) Hz. Musa’nın (a.s.) Peygamber Efendimizi müjdelemesi
d) Yüce Allah’ın Hz. Musa ile aracısız konuşması ve vahyini ona bildirmesi2. (I)Hz. Musa (a.s.) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. (II)Yüce Allah kendisine "Zebur" kitabını indirmiştir. (III)Yakub aleyhisselamın soyundan olup babasının adı İmran'dır. (IV)Hz. Musa, kendisi gibi peygamber olan Harun aleyhisselamın kardeşidir.
Hz. Musa (a.s.) ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV3. (I)Hz. Musa (a.s.) İsrailoğulları ile birlikte Kızıldeniz’i geçip Tih Sahrası’na geldi. (II) Burada kardeşi Hz. Harun’u (a.s.) kavminin başına vekil bırakıp Hira Dağı’na gitti. (III) Orada kırk gün kaldı ve Allah’a ibadet etti. (IV)Bu sırada Yüce Allah tarafından kendisine Tevrat indirildi.
Metinde yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde Hz. Musa’nın (a.s.) hayatı ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV4. Hz. Musa (a.s.) Mısır firavununu Allah'ın dinine davet ederken ve peygamberlik görevini yerine getirirken kendisine yardım eden ve peygamber olan kardeşinin adı nedir?
a) Hz. Yusuf
b) Hz. Harun
c) Hz. Şuayb
d) Hz. Davud5. Firavun ve kavmi, Musa aleyhisselamın gösterdiği mucizeler karşısında İsrailoğulları'nın Mısır’dan gitmelerine izin verdi. Musa aleyhisselam bir vakit tâyin ederek bir gece vakti bütün İsrailoğulları'nı toplayıp Mısır’dan çıktı. Bunun üzerine Firavun izin verdiğine pişmân oldu. --------------- Önlerinde denizi, arkalarında düşmanı gören İsrailoğulları endişeye kapıldılar. Bu sırada Allahü teâlâ Musa aleyhisselama meâlen: “Âsan ile denize vur.” (Şuarâ sûresi: 63) diye vahyetti. Hazret-i Musa bu emir üzerine asâsını denize vurdu. Deniz hemen ikiye ayrıldı.
Bu metnin anlamlı bir şekilde ve Hz. Musa'nın hayat hikayesine uygun olarak tamamlanabilmesi için boş yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?
a) On iki sülâle olan İsrailoğulları bu yollardan yürüyüp karşıya geçtiler.
b) Onları, bir daha Mısır'a gelmemeleri şartıyla ülkeden gönderdi.
c) Derhâl askerini toplayıp peşlerine düştü ve sabaha doğru onlara Kızıldeniz kenarında yetişti.
d) Firavun, askerleriyle birlikte peşlerine düşüp denizde açılan yola dalınca açılan yol kapanıp sular kavuştu.6. Mısır’ın idaresini elinde bulunduran ve firavun denilen krallar, kendilerine mezar olarak dağ gibi piramitler yaptırıyorlar ve bu piramitlerin yapımında binlerce insanı zorla çalıştırıyorlardı. Yüce Allah’ı inkâr edip ilâhlık davasında bulunuyorlardı. Bu zamanda falcılık, sihirbazlık meslek hâline getirilmiş ve ülkenin her tarafında kâhinler, sihirbazlar türemişti.
Paragrafta verilenlerden, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
a) Mısır'ı yönetenlere "firavun" denilirdi.
b) Firavunlar kendilerini tanrı zannediyorlardı.
c) Eski Mısır'da sihirbazlık çok popülerdi.
d) Eski Mısır'da ahiret hayatının var olduğuna inanılmazdı.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı