Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Test-6

Kaderle İlgili Kavramlar Test-2
Kazanım 8.1.3.

1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma... (Kasas suresi, 77. ayet)
b) "Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah'ın katındadır." (Enfal suresi, 28. ayet)
c) "Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur." (Necm suresi, 39. ayet)
d) "Şüphesiz onun çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir." (Necm suresi, 40. ayet)2. Dinimizde çalışmadan, emek harcamadan kötü yolla kazanç elde etmek (kumar, tefecilik vb) haram sayılmıştır. Allah Rezzak'tır, yani canlılara rızkı verendir. İnsana düşen rızkına ulaşmak için çaba göstermek ve helal yollara başvurmaktır. Rızkı elde etmek için kötü yollara başvurulmamalı, haram kazançtan uzak durulmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi paragraftan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Kumar oynamak haksız kazançtır.
b) Allah canlılara rızık verendir.
c) Tefecilik (faiz) yapmak dinimizde haramdır.
d) Rızık, emek harcanmadan helal kazanç elde etmektir.3. Allah'ın insanlara kılavuzluk yapmak için gönderdiği peygamberler, bu ağır görevlerinin yanında geçimlerini sağlamak için bir meslek edinip alın teri dökerek çalışmışlardır. Örneğin; Hz. Adem (a.s.) çiftçilik, Hz. İdris (a.s.) terzilik, Hz. Davut (a.s.) demircilik, Hz. Muhammed (s.a.v.) ise ticaret yapmıştır.
Bu durum peygamberler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmektedir?
a) Rızıklarını elde etmek için emek harcadıklarına
b) Dünya hayatını çok önemsediklerine
c) Zengin olmak için çabaladıklarına
d) Bir meslek edinmeyi en önemli görev bildiklerine4. İbrahim, akşamüstü geç vakit işten dönerken yolda arkadaşı Metin ile karşılaştı. İki arkadaş birbirlerine hâl hatır sorduktan sonra Metin İbrahim'e dönerek "Birader akşama kadar başkasının işinde çalışıp yoruluyorsun. Ancak bir ayda eline geçen az bir para. Bir de bana bak! Tefecilikten köşeyi döndüm. İstersen sen de benim gibi olabilirsin!" dedi. Alın teri ile kazanmanın önemini bilen İbrahim arkadaşına şöyle cevap verdi: "Yok arkadaş! Aşım az ama tatlıdır. Çünkü helal kazançtır!"
Parçaya göre İbrahim aşağıdaki hadislerden hangisini kendine ilke edinmiş olabilir?
a) "İki günü birbirine eşit olan zarardadır."
b) "İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirmede) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit."
c) "Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir."
d) "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir."5. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde tevekkül ile ilgili bir ifade yoktur?
a) "... Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter." (Talak suresi, 3. ayet)
b) "Eğer mü'minler iseniz ancak Allah'a güvenin." (Maide suresi, 23. ayet)
c) "...Onun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir." (Rad suresi, 8. ayet)
d) "İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. (İbrahim suresi, 11. ayet)6. Hz. Ömer karşılaştığı bir topluluğa "Sizler kimlersiniz ve ne iş yaparsınız?" diye sorar: "Bizler Allah’a tevekkül eden (mütevekkil) insanlarız. Çalışmayız. Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz." derler. Hz. Ömer, bu sözlere çok kızar: "Sizler mütevekkil değil müteekkil (hazır yiyici, başkasının sırtından geçinen) insanlarsınız! Gerçek mütevekkil, tohumunu tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a güvenip dayanan kimsedir." der.
Parçadaki olay doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Başkasının sırtından geçinmek iyi bir davranış değildir.
b) Kişi, çalışmak için harcayacağı vaktini namaz ve oruçla geçirmelidir.
c) Mütevekkil insan önce tedbir almalı, sonra Allah'a güvenmelidir.
d) Kişi, rızkına ulaşmak için çalışıp çaba harcamalıdır.7. Sinan bilgisayarın başından ayrılamıyordu. Oynadığı oyun çok ilgi çekici ve aksiyon doluydu. Uzun zamandır geçmeye çalıştığı ve oyunun en zorlu kısımlarından olan bir bölümü tamamlamak üzereydi. Ama saat neredeyse gece yarısı olmuştu. Sinan, ertesi gün yapılacak olan matematik sınavı için ne defterin ne de kitabın yüzünü açmıştı. Sabah güç bela uyanıp okuluna gitti. İlk ders yapılacak olan sınav öncesi bir Fatiha ve üç İhlas suresi okuyup sınıfına girdi. Sınavdan iyi bir not almak için dua etmeye başladı.
Sinan'ın durumunu en iyi anlatan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tedbir almadan tevekkül etmiştir.
b) Sınava girerken eksik veya yanlış sure okumuştur.
c) Bilgisayar kullanımı konusunda bilinçlidir.
d) Başarıya ulaşma konusunda doğru bir yol izlemiştir.8. İslam dinine göre kişi başarılı olmak istiyorsa önce elinden geleni yapmalı, sonra da işin sonucunun başarıyla tamamlanması için Allah'a güvenip dayanmalıdır. Yoksa çaba harcamadan, gayret göstermeden, üretmeden, çalışmadan başarı beklemek yanlıştır. Böyle davranan bir insan tevekkülü yanlış anlamış demektir.
Metinde verilen bilgiler, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
a) Sınavlarda zor sorular nasıl cevaplanmalıdır?
b) Tevekkülün sözlük anlamı nedir?
c) Başarıya ulaşmada duanın gücü nedir?
d) Gerçek tevekkül nasıl olmalıdır?9. "...Kararını verdiğin zamanda artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever." (Âl-i İmran suresi, 159. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
a) Azimli olmak
b) Paylaşmak
c) Tevekkül
d) İrade10.
» Allah'ın canlılar için tayin ettiği yaşama süresi
» Allah'a güvenmek, O'na dayanmak
» Allah'ın canlılara verdiği nimetler
Yukarıdaki açıklamalarda aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmamıştır?
a) Tevekkül
b) Rızık
c) Kader
d) Ömür


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı