Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Test-6

Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür

Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

1. Allah'ın yarattığı her varlığın ömrü bir gün sona erecektir. İnsan ömrü de böyledir. Ömür sona erince ecel kapıya dayanır ve kişi gerçek yurduna döner."
Paragrafta anlatılanlar, aşağıda yer alan ayet meallerinden hangisiyle daha yakından ilgilidir?
a) "Gerçekten insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur." (Necm suresi, 39. ayet)
b) "İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler." (İbrahim suresi, 11. ayet)
c) "Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz." (Ankebut suresi, 57. ayet)
d) "Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez..." (Al-i İmran suresi, 145. ayet)


2. Her canlının sahip olduğu yaşam süresine .......... denir. Ömrün bittiği zamana da .......... denir.
Tanımlardaki boş yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır?
a) Ömür - Ecel
b) Ecel - Ömür
c) Ecel - Kıyamet
d) Ömür - İrade


3. "Ecel" kavramının tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a) Dünyanın sonu
b) Canlıların sahip olduğu yaşam süresi
c) Ömrün bittiği zaman
d) Bir işi çabuk yapmak


4. "Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) belirli bir süreye kadar ertelenmiştir." (Al-i İmran suresi, 145. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Hayat ve ölüm Allah'ın takdirindedir.
b) Peygamberler ölüm vaktini kesin olarak bilir.
c) Allah iman edip iyi işler yapanları ödüllendirecektir.
d) İnsanın sorumluluğu, gücü ile sınırlıdır.


5. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz." (Ankebut suresi, 57. ayet)
b) "Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) belirli bir süreye kadar ertelenmiştir." (Al-i İmran suresi, 145. ayet)
c) "O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir…" (En’âm suresi, 2. ayet)
d) "Allah, inanıp iyi işler yapanları ödüllendirir. Onlar için büyük bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır." (Sebe suresi, 4. ayet)


6. Hayat ve ölüm Allah'ın takdirindedir ve O'nun belirlediği ilahî düzen içerisinde sürüp gider. Bütün varlıklarda olduğu gibi insan ömrü de bir gün sona erecektir. Ömür bitince ecel gelir ve ölüm olayı gerçekleşir. Böylelikle kişi Rabb'ine döner. Canlıların ömrünün ne zaman sona ereceğini ve kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah bilir.
Seçeneklerde yer alan ayetlerden hangisi, paragraftaki bilgilerle eşleştirilemez?
a) "Kıyametin ne zaman kopacağı hakkında bilgi, ancak Allah'ın katındadır..." (Lokman suresi, 34. ayet)
b) "Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir." ( Bakara suresi, 153. ayet)
c) "Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz." (Ankebut suresi, 57. ayet)
d) "Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) belirli bir süreye kadar ertelenmiştir." (Al-i İmran suresi, 145. ayet)