Bazı Zararlı Alışkanlıklar

Dinimizde insana zarar veren alkol, kumar, sigara, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar yasaklanmıştır. Bu kötü alışkanlıkların maddi, manevi, ruhsal, bedensel vb. birçok yönden insana zararları bulunmaktadır. Bu tür kötü alışkanlıklardan uzak durmalı, bu konuda bilinçli olmalıyız.ALKOL

Alkolün beden sağlığına zararları:

• Beyin ve sinir sistemini etkileyerek bilinç kaybına, görme ve konuşma güçlüğüne neden olur

• Karaciğer, mide ve kalp sağlığını olumsuz etkiler

Alkolün akıl ve ruh sağlığına zararları:

• İnsanın iradesini zayıflatır, karar verme yeteneğini olumsuz etkiler

•İnsanı bilinçli, sağlıklı ve mantıklı düşünmekten alıkoyar

Alkolün topluma, çevreye ve ekonomiye zararları:

• Alkollü bir sürücü vücut hareketlerini kontrol edemediği için trafik kazalarına sebep olur

• Bu kazalar ölüm veya sakat kalmalarla sonuçlanabilir

• Ülke ekonomisini zarara uğratır

• Şiddete, kavgaya, kırgınlıklara, aile içi geçimsizliklere sebep olur

Anayasanın 58. maddesi: Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır

Alkole başlamadaki etkenler:

     » Alkolün sorunları unutturduğunu sanmak

     » Çevremizde alkol kullanan kişileri kötü örnek olması

     » Kötü arkadaş çevresi


Alkol kullanmak, dinimizce HARAM'dır.

Araştırma: Yakın tarihlerde ABD'li bilim insanları, alkol bağımlılığının, beyinde hasar oluşturarak gen mekanizmasını karıştırdığını belirlediler. Kronik alkol bağımlılığının, virüsün bilgisayarda bıraktığı tahribat gibi beyinde tahribata yol açtığını ortaya çıkaran bilim insanları, alkol kullanan insanların beyinlerindeki kritik bölgelerde moleküler seviyede program değişikliği meydana geldiğini belirttiler. Beynin üst tarafını oluşturan kabuk bölgesinde yapılan araştırma, alkolün, beynin sağlıklı düşünme ve karar verme konusunda en kritik bölgesini oluşturan bu kısımda büyük hasar meydana getirdiğini ortaya çıkardı.

"Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?" Maide suresi, 90, 91. ayetler

"Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır." Hz. Muhammed (s.a.v.)

"İçki bütün kötülüklerin anasıdır." Hz. Muhammed (s.a.v.)SİGARA

Zararlı alışkanlıklardan birisi de sigara içmektir. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) istatistiklerine göre dünyada ölüme yol açan sebepler arasında sigara ilk sırada yer almaktadır. Sigarada vücuda zarar veren birçok kimyasal madde bulunur. Bunların içinde en tehlikelisi karbonmonoksittir. Bu madde, arabaların egzoz gazının aynısıdır. Ayrıca sigarada bulunan nikotin isimli madde bağımlılık yapar.

Sigaranın beden sağlığına zararları:

• Sigarada vücuda zarar veren bir çok kimyasal madde bulunur. Bunlardan en tehlikelisi karbonmonoksittir. Bu madde, arabaların egzoz gazının aynısıdır.

• Sigaradaki nikotin bir çok uyuşturucu gibi bağımlılık yapar.

• Sigarada bulunan katran akciğer kanserine ve kronik bronşite yol açar.

• Sigara damar sertliğine, ağız ve boğaz kanserine, kalp hastalıklarına sebep olur.

Sigaranın ekonomiye ve topluma zararları:

• Sigara içen kişi, çevresinde bulunanları da pasif içici durumuna düşürür ve onların sağlığına zarar verir.

• Sigaranın külü, dumanı, izmariti çevre kirliliği oluşturur.

• Sigara içmek ülke ekonomisine, aile bütçesine ciddi zararlar verir.

"Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın..." Bakara suresi, 195. ayetUYUŞTURUCU

     İnsanın davranışlarında, düşüncelerinde, duygularında anormal değişiklikler meydana getiren tabii ve sentetik maddelere uyuşturucu madde denir. Uyuşturucu maddelerin başlıcaları afyon, esrar, eroin ve kokain, morfindir.

Uyuşturucunun beden sağlığına zararları:

• Sinir sistemini yıpratır. Gerginlik, sinirlilik, uykusuzluk gibi durumlara yol açar.

• Mide ve bağırsak hastalıklarına, kansızlığa, deride sivilcelerin ve yaraların ortaya çıkmasına sebep olur.

Uyuşturucunun ruh sağlığına zararları:

• İnsanın sağlıklı düşünmesini, aklını ve iradesini kullanmasını engeller.

• Bilinçsiz davranışlar göstererek önce kendisine, sonra da yakınlarına, arkadaşlarına ve topluma maddi-manevi zararlar vermesine neden olur.

"Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın." (Bakara suresi, 195. ayet)

"Hastalık gelmeden önce sağlığın, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin ve ölüm gelmeden önce hayatın değerini bilin..." Hz. Muhammed (s.a.v.)KUMAR OYNAMAK

     Kumar, ortaya belirli bir para veya mal konularak oynanan, tarafların birini kazandırırken diğerini kaybettiren talih oyunlarına denir. Kumar oynamak dinimizce kesinlikle haramdır. Kumarda alın teri dökülmeden, emek harcanmadan elde edilen bir haksız kazanç ya da kayıp söz konusudur. Oysa dinimiz tembelliği, hileyi, haksız kazancı yasaklamış, çalışarak ve emek harcayarak kazanç elde etmeyi öğütlemiştir.

     Kumar oynayan kişiler hiçbir zaman bu durumdan kazançlı çıkmazlar. Çünkü kazanmanın bir de kaybetme tarafı vardır. Bugün kazanan yarın kaybedebilir. Kişi kaybettikçe daha da hırslanır. Kazanmak için tekrar oynar. Bu böylece devam eder ve sonunda kişi maddi-manevi yönden birçok yıkımlara uğrar. Kumar oynayan kişi sadece para kaybetmez, zamanını da boşa geçirmiş olur. Oysa insan Allah'ın kendisine verdiği zaman nimetini en iyi şekilde ve Allah'ın Kur'an'da gösterdiği ilkeler çerçevesinde değerlendirmelidir.

     Peygamberimiz zamanında bir kişi arkadaşlarına "Gelin kumar oynayalım" diye davette bulundu. Bu sözü duyan Peygamberimiz, o kişiye, söylediği bu kötü sözden dolayı affedilmek için sadaka vermesini tavsiye etti. www.huseyinarasli.com

Kumarın zararları:

• Kumar, borçlanmaya neden olur ve aileleri ekonomik olarak sıkıntıya düşürür.

• Kumar, çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi teşvik eder.

• Kumar, kin ve düşmanlık tohumlarının atılmasına neden olur.

• Kumar, oynayanların ruh sağlığını bozar.

• Kumar, sağlığı bozar ve zaman israfına sebep olur.

• Kumar, aile düzenlerini bozar, yuvaları yıkar.


"Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?" Maide suresi, 90, 91. ayetler

"Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin..." Nisa suresi, 29. ayet

"Aranızda birbirinizin malını haksız yere yemeyin..." Bakara suresi, 188. ayet

"En değerli kazanç, kişinin kendi elinin emeğiyle kazandığıdır." Hz. Muhammed (s.a.v.)

"İnsanların çoğu iki nimetin değerini takdir etmezler (bilmezler). Bunlardan biri sağlık, diğeri boş zamandır." Hz. Muhammed (s.a.v.)

"Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir." Hz. Muhammed (s.a.v.)

6. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.