Kötü Alışkanlıklardan Korunma Yolları

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR NASIL BAŞLIYOR

Kötü alışkanlıklara başlamada aile ortamı, cahillik, arkadaş çevresi, merak vb gibi faktörlerin hepsi ayrı ayrı etkilidir. Bunların etkilerini aşağıda değerlendirdik.

• Aile Ortamı: Sağlıksız, düzensiz ve ilgisiz aile ortamında yetişen çocuklar kötü alışkanlıklara daha kolay yönelirler.

• Bilgisizlik: Kişinin bu konuda iyi bir eğitim almamış olması, kötü alışkanlıklara yönelmesine sebep olur.

• Arkadaş Çevresi: Arkadaşlar birbirlerinden etkilenirler. Kötü alışkanlıkları olan bir kişiyi arkadaş edinen kimse, arkadaşından etkilenir ve zamanla o kötü davranışları kendisi de yapmaya başlar.

• Kitle İletişim Araçları: Kitle iletişim araçlarındaki özendirici görüntüler, reklamlar, fotoğraflar, yazılar, filmler ve diziler, internet ortamındaki siteler gençlerin kötü alışkanlıklar edinmelerini teşvik eder.

• Özenti ve Taklit: Arkadaşlarına özenme, onlar gibi olma isteği ve kendini kanıtlama duyguları da kötü alışkanlıklara başlama nedenlerindendir. Aynı zamanda çocuklar da, büyüklerini ve sevdikleri insanları taklit ederler.

• Kişilik Özellikleri: Meraklı olmak, heves ve irade zayıflığı da kötü alışkanlıklara başlama nedenlerindendir. Bazı kişiler alkolün, uyuşturucunun nasıl bir şey olduğunu ve tadını merak ederler. Bunları kullanmak isterler ancak bu maddelerin bağımlılık yaratacağını düşünmezler. Önceleri tek tük şeklinde, küçük kaçamaklarla başlayan alkol ve kumar hevesi, zamanla bağımlılık yapar ve daha büyük boyutlara ulaşır. Böylelikle yarattığı sorunlar da büyür.

"İyilerle dost olmayan kötülere komşu olur." Mevlana Celaleddin-i Rumî

"Üzüm üzüme baka baka kararır." Atasözü

"Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim." AtasözüKÖTÜ ALIŞKANLIK VE DAVRANIŞLARDAN NASIL KORUNALIM

Birey olarak bize düşen görevler:

• Kötü alışkanlığı olan arkadaşlardan ve kötü alışkanlıkların olduğu yerlerden uzak durmalı, boş vakitlerimizi spor yaparak, kitap okuyarak değerlendirmeliyiz.

• Ailemize bağlı olmalı, sıkıntılarımızı ve sorunlarımızı aile büyüklerimizle paylaşarak onların tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanmalıyız.

• Televizyon, gazete, film, internet, pc oyunu vb iletişim araçlarında yer alan sigara, alkol, uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıkları özendirici görsel, işitsel yayınlardan kaçınmalıyız.

     Biz birey olarak kendimizi her türlü kötü alışkanlıklardan korumalıyız. Ayrıca kötü alışkanlığı olanları da uyarmalıyız. Çünkü kötü alışkanlıklar sadece bireye değil, o bireyin veya bireylerin davranış bozuklukları aracılığıyla toplum huzuruna da zarar verir. Yüce Allah bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi insanlardandır." Âl-i İmran suresi, 114. ayet.


Ailemize düşen görevler:

• Aileler çocuklarına küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim ve terbiye vermelidir.

     "Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli ve üstün bir miras bırakamaz." Hz. Muhammed (s.a.v.)

• Aileler çocuklarına davranışlarıyla örnek olmalıdır.

• Aileler çocuklarının arkadaş çevresinden, yaptıkları işlerden, gittikleri yerlerden haberdar olmalı, yanlışlarını gördüklerinde uygun bir dille uyarmalı, baskıcı olmamalıdır.
www.huseyinarasli.com

Devletimize düşen görevler:

     Anayasamızın 58. maddesinde "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır." ifadesi yer alır. Devletimiz bu yasa gereğince çalışmalar yapar. Bunlar;

• Küçüklere sigara ve alkol satışını yasa ile engellemiştir.

• Öğrencileri kötü alışkanlıkların zararları hakkında bilinçlendirmek, onları bu tür kötülüklerden korumak için okullarda eğitici çalışmalar yapar.

• Alkol içilen yerlerin eğitim kurumlarına yakın açılmasını yasa ile engellemiştir.

• Uyuşturucu satışını yasa ile engellemiştir.

• Gençlere güzel alışkanlıklar kazandırmak amacıyla spor alanları, kütüphaneler, tiyatrolar açar, buralarda çeşitli sportif ve kültürel faaliyetler düzenler.

8. SINIF 5. ÜNİTE KAZANIM TESTLERİ
Test-1 » Alkol-Uyuşturucu-Sigara
Test-2 » Kumar
Test-3 » Kötü Alışk. Nasıl Başlıyor
Test-4 » Kötü Alışk. Korunma
Test-5 » Kul Hakkı