Meleklere İman

Allahü Teala'nın nurdan yarattığı, gözle görülmeyen varlıklara melek denir. Meleklere inanmak, imanın şartlarından biridir. www.huseyinarasli.com


Meleklerin Özellikleri ve Görevleri:

Melekler;

» İnsanlar veya hayvanlar gibi maddi bir bedene sahip değildir.

» Gözle görülmezler.

» Yeme, içme, uyuma ihtiyaçları yoktur.

» Erkeklik, dişilik özelliklerine sahip değildir.

» Evlenip çoğalmazlar.

» Çok hızlı hareket ederler.

» İrade sahibi değildir, sadece Allah'ın kendilerine verdiği görevleri yaparlar.

» Sürekli Allah'a ibadet ederler, hiç isyan etmezler, günah işlemezler.

» Farklı şekillere bürünebilirler, örneğin Cebrail (a.s.) bazen Peygamberimize insan şeklinde gelmiştir.

» Kanatlı varlıklardır.

» Allah'ın haber verdiklerinin dışında geleceği bilmezler.
www.huseyinarasli.com

Kur'an'da Adı Geçen Melekler ve Görevleri:

Dört Büyük Melek:

Cebrail: Allah'tan aldığı vahiyleri Peygamberlere iletmekle görevli melek.

Azrail: Allah'ın izniyle eceli gelenlerin canını almakla görevli melek.

Mikail: Evrende meydana gelecek doğa olaylarını düzenlemek ve yürütmekle görevli melek.

İsrafil: Kıyamet vakti geldiğinde "sûr" denilen alete üfleyip kıyameti ilan etmekle görevli melek.

Bunların dışında;

Hafaza: Koruyucu melekler.

Kiramen Kâtibin: Sevaplarımızı ve günahlarımızı kaydeden melekler.

Münker-Nekir: Vefat eden insanları sorgulamakla görevli melekler.


Meleklere İnanmanın Davranışlarımızın Güzelleşmesine Katkısı:

» Yaptığı davranışların, Kiramen Katibin melekleri tarafından sürekli kayıt altına alındığının bilincinde olan bir insan kötülük yapmamaya özen gösterir.

» Melekler insanları her zaman iyi ve doğru davranış yapmaya yönlendirirler.

» Melek inancı insanı kararlı, çalışkan olmaya yöneltir.

» Melekler her zaman insanların iyiliğini isterler.

» Meleklere inanan bir insan, zorluklar karşısında ümitsizliğe kapılmaz.

7. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.