Meleklere İman

Allahü Teala'nın nurdan yarattığı, gözle görülmeyen varlıklara melek denir. Meleklere inanmak, imanın şartlarından biridir. www.huseyinarasli.com


İmanın Şartları (İslam'da İnanç Esasları):

1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak

2- Meleklere inanmak

3- Kitaplara inanmak

4- Peygamberlere inanmak

5- Ahiret gününe inanmak

6- Kader ve kazaya inanmak


Meleklerin Özellikleri ve Görevleri:

Melekler;

» İnsanlar veya hayvanlar gibi maddi bir bedene sahip değildir

» Gözle görülmezler

» Yeme, içme, uyuma ihtiyaçları yoktur

» Erkeklik, dişilik özelliklerine sahip değildir

» Evlenip çoğalmazlar

» Çok hızlı hareket ederler

» İrade sahibi değildir, sadece Allah'ın kendilerine verdiği görevleri yaparlar

» Sürekli Allah'a ibadet ederler, hiç isyan etmezler, günah işlemezler

» Farklı şekillere bürünebilirler, örneğin Cebrail (a.s.) bazen Peygamberimiz'e insan şeklinde gelmiştir

» Kanatlı varlıklardır

» Allah'ın haber verdiklerinin dışında geleceği bilmezler
www.huseyinarasli.com

Kur'an'da Adı Geçen Melekler ve Görevleri:

Dört Büyük Melek:

Cebrail: Allah'tan aldığı vahiyleri Peygamberlere iletmekle görevli melek.

Azrail: Allah'ın izniyle eceli gelenlerin canını almakla görevli melek.

Mikail: Evrende meydana gelecek doğa olaylarını düzenlemek ve yürütmekle görevli melek.

İsrafil: Kıyamet vakti geldiğinde "sûr" denilen alete üfleyip kıyameti ilan etmekle görevli melek.

Bunların dışında;

Hafaza: Koruyucu melekler.

Kiramen Kâtibin: Sevaplarımızı ve günahlarımızı kaydeden melekler.

Münker-Nekir: Vefat eden insanları sorgulamakla görevli melekler.


Meleklere İnanmanın Davranışlarımızın Güzelleşmesine Katkısı:

» Yaptığı davranışların, Kiramen Katibin melekleri tarafından sürekli kayıt altına alındığının bilincinde olan bir insan kötülük yapmamaya özen gösterir.

» Melekler insanları her zaman iyi ve doğru davranış yapmaya yönlendirirler.

» Melek inancı insanı kararlı, çalışkan olmaya yöneltir.

» Melekler her zaman insanların iyiliğini isterler.

» Meleklere inanan bir insan, zorluklar karşısında ümitsizliğe kapılmaz.