Kur'an'a Göre Cin ve Şeytan

Kur'an'a Göre Cinler: Cinler, melekler gibi gözle göremediğimiz varlıklardandır. Ancak cinler, insanlar gibi Allah'a inanıp ibadet etmek ve doğru davranışlar yapmakla yükümlüdürler. Hatta Peygamber Efendimiz İslam dinini cinlere de tebliğ etmiş, anlatmıştır.

"Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zâriyât suresi, 56. ayet)

Yüce Allah, cinleri yalın bir ateşten yaratmıştır. Onlar yaratılışları gereği çok hızlı hareket ederler. Ayrıca geleceği bilemezler.

"Cini de yalın bir ateşten yarattı." (Rahman suresi, 15. ayet)


Kur'an'a Göre Şeytan: Gözümüzle göremediğimiz varlıklardan birisi de kötülüğün sembolü olan şeytandır. Yüce Allah, şeytanı da ateşten yaratmıştır. Şeytanın amacı insanı Allah'ın yolundan uzaklaştırmak, ibadetten alıkoymak ve kötü işler yapmaya yöneltmektir. Bunun için de insana vesvese verir, tuzak kurar, insanlar arasına fitne sokar. İnsan kötü bir fiil işlediğinde şeytan bunu ona güzel gösterir.
www.huseyinarasli.com

Şeytanın Allah'a İsyanı: Yüce Allah, ilk insan Hz. Adem'i yarattığı zaman ona akıl, irade gibi üstün vasıflar verdi. Sonra da meleklerin ve İblis'in (şeytanın atası) Adem'e secde etmesini (önünde saygıyla eğilmelerini) istedi. Melekler hemen emre uyup secde ettikleri halde İblis kendisini Adem'den üstün görüp secde etmekten vazgeçti. Böylelikle kibirlenerek Allah'ın emrine karşı geldi ve isyan edenlerden oldu. Kıyamete kadar da insanoğluna düşman olduğunu ilan etti.

"Meleklere, 'Adem'e secde edin.' demiştik, hemen secde ettiler. Yalnız iblis diretti, kibirlendi, nankörlerden oldu." (Bakara suresi, 34. ayet)


Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur'an'ın Öğütleri:

"Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse muhakkak ki o edepsizliği ve kötülüğü emreder..." (Nur suresi, 21. ayet)

"Şeytan size apaçık bir düşmandır..." (A'raf suresi, 22. ayet)

"Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister..." (Maide suresi, 91. ayet)

"Kullarıma söyle: İnsanlara karşı sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır." (İsra suresi, 53. ayet)


Şeytanın Kötülüklerinden Korunmak İçin Yapmamız Gerekenler:

» Allah'a inanmalı ve O'na güvenmeliyiz.

» Her işimize "eûzü besmele" ile başlamalıyız.

» Sürekli abdestli olmaya özen göstermeliyiz.

» Şeytanın kötülüklerinden Allah'a sığınmalıyız.

» Dürüst bir şekilde çalışarak Allah'a dua etmeliyiz.

» Kötü söz söylemekten ve haramlardan kaçınmalıyız.