Batıl İnançlar

İslam dininin ilkelerine, akla ve bilime aykırı olan, doğru ve gerçek olmayan ve dinde varmış gibi kabul edilen inançlara batıl inanç ya da hurafe denir.


Batıl İnançlar Nasıl Ortaya Çıkar:

» Toplumda dinî konularda bilgisizliğin çok olması

» Dinin yanlış anlaşılıp yorumlanması

» İnsanların gelecek ile ilgili kaygıları

» İnsanların gizemli şeylere olan merakı

» Başka din ve kültürlere ait efsanelerin inanç dünyamıza etkisi


Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar:

» Gece tırnak kesince ömrün kısalacağı inancı

» İki bayram arasında nikah kıymanın uğursuz olduğu inancı

» Türbelere çaput bağlandığında dileklerin gerçekleşeceği inancı

» Kara kedi görmenin uğursuz olduğu inancı

» 13 rakamının uğursuz olduğu inancı

» Ruh çağırma

» Sihir ve büyü yapma

» Falcılık yaparak gelecekten haber vermeye çalışma


Batıl İnançlar İle İlgili Değerlendirme:

» Batıl inançlar, İslam dininin temel inanç esaslarına aykırıdır. Çünkü bu hurafelerin temelinde Allah'tan başka varlıklardan yardım bekleme eğilimi vardır.

» İnancımıza göre yardım sadece Allah'tan beklenir.

» İnancımıza göre geleceği sadece Allah bilir, hurafelerle geleceği bilmek imkansızdır.

» Hasta olan bir insan hurafelere değil doktora yönelmeli, tedavi olduktan sonra da iyileşmek için Allah'tan yardım istemelidir.

» Toplumdaki bilgisiz insanlar, hurafeler yoluyla kandırılmakta, sömürülmektedir.


Batıl İnançlardan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler:

» Eğitim-öğretime önem verilmeli, insanlar cahillikten kurtarılmalıdır.

» Toplumda dinî eğitim yaygınlaştırılmalıdır.

» İnsanlar kulaktan dolma bilgilere değil, araştırmaya, okumaya yönlendirilmelidir.

» Kur'an'a ve Peygamberimizin sünnetine bağlı kalınmalıdır.


Örnek Soru

• (I)Batıl inançlar, İslam dininin temel inanç esaslarına aykırıdır. (II)Çünkü bu hurafelerin temelinde sadece Allah'tan yardım bekleme eğilimi vardır. (III) Oysa inancımıza göre bir insan yardım için ancak Allah'a dua etmeli, O'na yalvarmalıdır. (IV)Toplumdaki bilgisiz insanlar, bu tür hurafeler yoluyla kandırılmaktadır.
Metinde yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV

B

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.