Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite

Melek ve Ahiret İnancı. Ünite ile ilgili tüm ders notlarına erişmek için alttaki bağlantılara tıklayın. Ders notları MEB kazanımlarına göre hazırlanmıştır.


VARLIKLAR ALEMİ

• Varlıklar alemi, gözle görülebilen (maddî) ve gözle görülemeyen (manevî) olmak üzere ikiye ayrılır.

• İnsan, hayvan, bitki, ağaç, taş, gök cisimleri, toprak, su maddi varlıklardandır.

• Melek, şeytan, cin, akıl, sevgi, merhamet, üzüntü vb ise manevi varlıklardandır.

• Melek, şeytan ve cin, gözümüzle göremediğimiz, ancak Allah tarafından Kur'an'da varlıkları bildirildiği için inandığımız varlıklardır.MELEKLERE İMAN

Allahü Teala'nın nurdan yarattığı, gözle görülmeyen varlıklara melek denir. Meleklere inanmak, imanın şartlarından biridir. Melekler; insanlar veya hayvanlar gibi maddi bir bedene sahip değildir, gözle görülmezler, yeme, içme, uyuma ihtiyaçları yoktur, erkeklik, dişilik özelliklerine sahip değildir.

» devamını okumak için tıklayınKUR'AN'A GÖRE CİN VE ŞEYTAN

Kur'an'a Göre Cinler: Cinler, melekler gibi gözle göremediğimiz varlıklardandır. Ancak cinler, insanlar gibi Allah'a inanıp ibadet etmek ve doğru davranışlar yapmakla yükümlüdürler. Hatta Peygamber Efendimiz İslam dinini cinlere de tebliğ etmiş, anlatmıştır.

"Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zâriyât suresi, 56. ayet)

» devamını okumak için tıklayınTOPLUMDA YAYGIN OLAN BAZI BATIL İNANÇLAR

İslam dininin ilkelerine, akla ve bilime aykırı olan, doğru ve gerçek olmayan ve dinde varmış gibi kabul edilen inançlara batıl inanç ya da hurafe denir. Toplumda dinî konularda bilgisizliğin çok olması, dinin yanlış anlaşılıp yorumlanması, insanların gelecek ile ilgili kaygıları, insanların gizemli şeylere olan merakı gibi faktörler batıl inançların ortaya çıkışında etkilidir.

» devamını okumak için tıklayınAHİRETE İMAN

Ahirete inanmak, İslam'ın inanç esaslarından birisidir. İnsanın öldükten sonra Allah'ın huzuruna çıkıp dünyada yaptığı işlerden sorgulanması demek olan ahiret inancı, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette Allah'a iman ile birlikte yer alır. Dünya hayatı geçici ve kısadır. Burada her canlı gibi insan da doğar, büyür ve eceli gelince ölür. "Her canlı ölümü tadacaktır." (Al-i İmran suresi, 185. ayet). Ahirete inanan bir insan, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerine kanmaz, daha kalıcı olan ahiret yurdunu elde etmek için çalışır. Çünkü dünya zevkleri insanı yanıltan, gözünü doyurmayan, geçici zevklerdir. Ahiret ise bu hayatın son bulması, yeni ve sonsuz hayatın başlaması demektir.

» devamını okumak için tıklayın