Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite Melek ve Ahiret İnancı Özet

Bu ünitede sırasıyla; "Görülen ve Görülemeyen Varlıklar", "Melekler ve Özellikleri", "Dünya ve Ahiret Hayatı", "Ahiret Hayatının Aşamaları", "Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi", "Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)", "Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı" konularına yer verilmiştir.

1. ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI
• Görülen ve Görülmeyen Varlıklar
• Melekler ve Özellikleri
• Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
• Dünya ve Ahiret Hayatı
• Ahiret Hayatının Aşamaları
• Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi
• Hz. İsa (a.s.)
• Nas Suresi ve Anlamı


KAZANIMLAR

1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. Öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak ayrıntıya girilmeden cinlerden de bahsedilir. Bu kapsamda; öğrencilerin sahip olduğu yanlış veya eksik dinî bilgi ve anlayışlar, dinî ilimlerin ortaya koyduğu veriler ışığında ele alınır.

2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. Konu; dört büyük melek, yazıcı, koruyucu, rahmet ve sorgu melekleri ile sınırlandırılır. İslam dininde melek inancının önemine; meleklerin, güzel ahlaklı insanlar için daima hayırlı olan şeyleri istediklerine ve onlara dua ettiklerine değinilir; melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolüne vurgu yapılır.

3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.

4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. Ahiret hayatının aşamalarında; ölüm, kıyamet, diriliş, mahşer, hesap, mizan, cennet ve cehennem ele alınır.

5. Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.

6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. Hz. Meryem’den (r.a.) kısaca bahsedilir; kazanım, sahih kaynaklarda yer alan rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır. Mâide ve Meryem suresindeki ilgili ayetler ile sınırlandırılır.

7. Nâs suresini okur, anlamını söyler. Nâs suresi ile ilgili kısa açıklamalara yer verilir; surede verilen mesajlar belirlenir ve surenin nerelerde okunduğuna değinilir.
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.