Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite Test-5

Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi
Kazanım 7.1.5.

1. Öldükten sonra dirilip Allah'a hesap vereceğine inanan ve bu bilinçle yaşayan bir Müslümanın aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
a) Her işinde Allah'ın rızasını kazanmayı amaçlar.
b) Bireysel menfaatini her şeyin üstünde tutar.
c) Kötü iş ve davranışlardan uzak durur.
d) Allah'ın emirlerine uygun yaşamaya çalışır.2. (I)Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe inanan bireylerden oluşan bir toplumda insanlar birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat ederler. (II)Haksızlıktan ve kötülük yapmaktan kaçınmaya çalışırlar. (III)Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmamak için dikkatli yaşarlar. (IV)Allah’ın kendilerine yüklediği sorumluluğun gereğini yapmaktan özenle kaçınırlar.
Paragrafta yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV3. Allah'ın tayin ettiği vakit geldiği zaman İsrafil meleği sûr denilen bir alete üfleyecek, böylece dünya hayatı son bulacak, tüm canlılar ölecek. Bir süre sonra İsrafil (a.s.) sûra ikinci kez üfleyecek, dünyada yaşamış olan bütün insanlar yeniden dirilecek.
Buna göre sûr borusuna ikinci defa üflenmesiyle başlayan yeniden dirilme olayına ne ad verilir?
a) Amel
b) Haşr
c) Ba's
d) Mizan4. Aşağıdaki kavramlar ve tanımlarıyla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Ahirette insanların Allah'ın huzurunda toplandıkları büyük alan → mahşer
b) İnsanın dünyadaki amellerinin tartıldığı ilahi terazi → kıyamet
c) İsrafil meleğinin sûra ikinci defa üflemesi sonucu insanların yeniden dirilmesi → ba's
d) Allah'a ve peygamberine iman eden, iyi işler yapan Müslümanların ödüllendirilecekleri yer → cennetDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı