Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite Test-4

AHİRET HAYATININ AŞAMALARI

1.
I- Burada herkes dünyada yaptığı işlerden, aldığı ve verdiği her nefesten Allah'a hesap verecek.
II- İsrafil meleği sûr denilen bir alete üfleyecek, böylece dünya hayatı son bulacak, tüm canlılar ölecek.
III- Yeniden dirilen insanlar, mahşer denilen büyük bir alanda Allah'ın huzurunda toplanacaklar.
IV- Bir süre sonra İsrafil (a.s.) sûra ikinci kez üfleyecek, dünyada yaşamış olan bütün insanlar yeniden dirilecek.
Kıyametin oluşum safhaları ile ilgili yukarıda verilen cümlelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a) I-II-III-IV
b) II-I-IV-III
c) II-IV-III-I
d) IV-III-II-I


2. Dört büyük melekten biri olan İsrafil meleğinin sûr denilen boruya üflemesiyle dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesi olayına ne ad verilir?
a) Mahşer
b) Kıyamet
c) Amel
d) Cehennem


3. Kıyametin kopuşundan sonra İsrafil (a.s.) meleğinin Sûr'a ikinci kez üflemesiyle insanların yeniden dirilip Allah'ın huzurunda toplanacakları büyük meydana ne ad verilir?
a) Mahşer
b) Mizan
c) Sûr
d) Kabir


4. Mahşer meydanında Allah'ın huzurunda hesap veren insanların, dünyadaki amellerinin tartıldığı ilahi adalet terazisine ne ad verilir?
a) Haşr
b) Amel
c) Sûr
d) Mizan
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.