Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite Test-4

Ahiret Hayatının Aşamaları
Kazanım 7.1.4.

1.
I- Burada herkes dünyada yaptığı işlerden, aldığı ve verdiği her nefesten Allah'a hesap verecek.
II- İsrafil meleği sûr denilen bir alete üfleyecek, böylece dünya hayatı son bulacak, tüm canlılar ölecek.
III- Yeniden dirilen insanlar, mahşer denilen büyük bir alanda Allah'ın huzurunda toplanacaklar.
IV- Bir süre sonra İsrafil (a.s.) sûra ikinci kez üfleyecek, dünyada yaşamış olan bütün insanlar yeniden dirilecek.
Kıyametin oluşum safhaları ile ilgili yukarıda verilen cümlelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a) I-II-III-IV
b) II-I-IV-III
c) II-IV-III-I
d) IV-III-II-I2. Dört büyük melekten biri olan İsrafil meleğinin sûr denilen boruya üflemesiyle dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesi olayına ne ad verilir?
a) Mahşer
b) Kıyamet
c) Amel
d) Cehennem3. Kıyametin kopuşundan sonra İsrafil (a.s.) meleğinin “sûr”a ikinci kez üflemesiyle insanların yeniden dirilip Allah'ın huzurunda toplanacakları büyük meydana ne ad verilir?
a) Mahşer
b) Mizan
c) Sûr
d) Kabir4. Mahşer meydanında Allah'ın huzurunda hesap veren insanların, dünyadaki amellerinin tartıldığı ilahi adalet terazisine ne ad verilir?
a) Haşr
b) Amel
c) Sûr
d) MizanDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı