Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite Test-3

Dünya ve Ahiret Hayatı
Kazanım 7.1.3.

1. "Onlar, kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır..." (Rum suresi, 8. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Dünya hayatı gelip geçicidir.
b) Gökleri ve yeri Allah yaratmıştır.
c) Varlıkların belirli bir yaşam süresi vardır.
d) Melekler sınırsız bir ömür sürerler.2. Yüce Allah, yalan dolan ve kötü işlere bulaşmadan, haksızlık yapmadan hayatın devam ettirilmesini istemektedir. O’nun buyurduğu şekilde çalışıp üreten, başarılı olan Müslümanlar hem kendileri için hem de diğer insanlar için faydalı işler yapmış olurlar. Bu tarz bir gayret ve çalışma içinde olanlar sevap da kazanırlar. Müslüman daima hayırlı ve güzel işler yapmalı ve Allah’tan (c.c.) dünya ve ahireti için iyilik istemelidir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu paragraftan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Müslüman ömrünü namaz ve oruçla geçirmeli, zamanını başka bir şeye ayırmamalıdır.
b) Allah iyi işler yapanları ödüllendirir.
c) Müslüman, kendine ve diğer insanlara faydalı olan kimsedir.
d) Müslümanın hayatında yalan, kötülük vb. çirkin işler olmamalıdır.3. Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ölüm ile birlikte hayatın sona ereceğini ve insanın yok olacağını zannederler. Bu tür inkarcılar tarih boyunca bunu böyle kabul etmişler, toprağa karışmış bir bedenin, yok olmuş bir vücudun yeniden diriltilmesinin mümkün olmadığını iddia etmişlerdir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu tür bir iddiaya cevap niteliğindedir?
a) "Dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadır. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?" (En'am suresi, 32. ayet)
b) "İnkâr edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise kıyamet günü bunların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir." (Bakara suresi, 212. ayet)
c) "Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve 'Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?' diyor. De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir." (Yasin suresi, 78-79. ayetler)
d) "Hiçbir kimse yok ki ölümü Allah’ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır." (Âl-i İmran suresi, 145. ayet)4. "Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah’tan (bağışlanma) umandır." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Peygamber Efendimizin bu hadisini kendisine ilke edinen bir Müslüman aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
a) İbadetlerini aksatmaz.
b) Daima iyi ve güzel işler yapmak için çalışır.
c) Dünyalık arzularının esiri olmaya gayret eder.
d) Ahiret hayatı için hazırlık yapar.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı