Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite Test-2

Melekler ve Özellikleri
Kazanım 7.1.2.

1. Aşağıdakilerden hangisi meleklere ait bir özellik değildir?
a) İrade sahibi değildirler.
b) Erkeklik, dişilik özellikleri yoktur.
c) Sadece cennet nimetlerinden yerler.
d) Çok hızlı hareket ederler.2. Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere iletmekle görevli olan meleğin adı nedir?
a) Mikail (a.s.)
b) Cebrail (a.s.)
c) İsrafil (a.s.)
d) Azrail (a.s.)3. Allah'ın izniyle eceli gelenlerin canını almakla görevli olan meleğin adı nedir?
a) Mikail (a.s.)
b) Cebrail (a.s.)
c) İsrafil (a.s.)
d) Azrail (a.s.)4. Doğa olaylarını düzenlemek ve yürütmekle görevli olan meleğin adı nedir?
a) Mikail (a.s.)
b) Cebrail (a.s.)
c) İsrafil (a.s.)
d) Azrail (a.s.)5. Kıyamet vakti geldiğinde "sûr" denilen alete üflemekle görevli olan meleğin adı nedir?
a) Mikail (a.s.)
b) Cebrail (a.s.)
c) İsrafil (a.s.)
d) Azrail (a.s.)6. Vefat eden insanları sorgulamakla görevli olan meleklerin isimleri aşağıdakilerden hangileridir?
a) Hafaza melekleri
b) Münker-Nekir melekleri
c) Kiramen Katibin melekleri
d) İsrafil meleği7. Melekler ve görevleri ile ilgili aşağıda yer alan seçeneklerden hangisinde yanlış eşleştirme yapılmıştır?
a) Münker-Nekir → Vefat eden insanları sorgulamakla görevli melekler.
b) Azrail → Allah'ın izniyle eceli gelenlerin canını almakla görevli melek.
c) Mikail → Evrende meydana gelecek doğa olaylarını düzenlemek ve yürütmekle görevli melek.
d) Kiramen Kâtibin → Allah'ın izniyle bizleri koruyan melekler.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı