Rabbena Duaları ve Anlamları

Rabbena duaları namazların "kade-i ahire" yani son oturuş bölümlerinde, Salli-Barik dualarından sonra okunur. Peygamber Efendimiz bu duaları çok okumuş, okunmasını tavsiye etmiştir. Yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının üçüncü rekatında Fatiha suresi ve bir sure okunduktan sonra Kunut duaları okunur. Kunut dualarını bilmeyenler, bunun yerine Rabbena dualarını okuyabilirler. Yine cenaze namazı kılınırken cenaze duasını bilmeyenler, bunun yerine Rabbena dualarını okuyabilirler. Rabbena duaları Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Rabbena Âtina duası Bakara suresinin 201. ayetinde geçer. Rabbenağfirli duası ise İbrahim suresinin 41. ayetidir.


› Rabbenâ âtina fid-dünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.

"Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinin azabından koru!"


› Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekûmül hisâb.

"Ey Rabbimiz! Hesapların görüleceği günde beni, annemi, babamı ve bütün mü’minleri rahmetinle bağışla."


› Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.

"Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım!"
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.