Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite Test-6

Hz. İsa’nın (a.s.) Hayatı
Kazanım 7.1.6.

1. Kur'an'a göre Hz. İsa (a.s.) "ulü'l-azm" peygamberlerden biridir. "Ulü'l-azm" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kendilerine kitap verilen peygamberler
b) Resullerin en büyükleri olan beş peygamber
c) Mısır'da yaşamış peygamberler
d) Hz. İsa döneminde yaşamış peygamberler2. Hz. İsa hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Roma civarında peygamberlik yapmıştır.
b) Annesinin adı Meryem'dir.
c) Allah'ın bir mucizesi olarak babasız dünyaya gelmiştir.
d) İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.3. "Meryem oğlu İsa: ‘Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat’ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah’ın size gönderilmiş bir peygamberiyim’ demişti." (Saf suresi, 6. ayet)
Yukarıda verilen Saf suresinin 6. ayetine göre Hz. İsa hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Hz. İsa Tevrat'ı tasdik eden bir peygamberdir.
b) Hz. İsa, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in geleceğini müjdelemiştir.
c) Hz. İsa İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir.
d) Hz. İsa'ya Tevrat isimli kutsal kitap verilmiştir.4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa'nın (a.s.) mucizelerinden değildir?
a) Beşikteyken konuşması
b) Doğuştan kör olanları iyileştirmesi
c) Kızıldeniz'i ortadan ikiye ayırması
d) Kendisine ve havarilerine gökten sofra indirilmesiDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı