Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite Test-7

NAS SURESİ VE ANLAMI

1. Nas suresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an'ın birinci ve ilk suresidir.
b) Altı ayetten oluşmaktadır.
c) Felak suresiyle birlikte "muavvizeteyn" adıyla anılır.
d) Nas, "insanlar" demektir.


2. Bismillahirrahmanirrahim
Kul eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. ................... Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs. Minel cinneti vennâs.
Nas suresinde yukarıda bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Min şerri mâ halâk
b) Min şerril vesvâsil hannâs
c) Minel cinneti vennas
d) Ve lâ entüm âbidüne mâ a'büd


3. (I)Nas suresi Kur'an'ın 85. suresidir. (II)Nas ve Felak surelerine "kendileriyle Allah'ın korumasına sığınılan" anlamında Muavvizeteyn denilir. (III)Peygamberimizin hadislerinde İhlas, Felak ve Nas surelerinin çok faziletli olduğu belirtilmektedir. (IV)Yine hadislerde bu surelerin yatmadan önce ve her namazdan sonra okunması gerektiği vurgulanmaktadır.
Yukarıdaki paragrafta yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


4. Muavvizeteyn sureleri kötülük ve belalardan Allah'a sığınmak amacıyla okunur. Aşağıdakilerden hangisinde bu sureler birlikte verilmiştir?
a) İhlas-Kevser
b) Felak-Fatiha
c) Felak-Nas
d)Fatiha-Nas
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.