Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Test-2

Hac İbadeti Test-2
Kazanım 7.2.2.

1. "Yol güvenliğinin bulunması, yolda savaş veya bulaşıcı hastalık gibi sorunların bulunmaması."
Yukarıda sayılanlar hangi ibadetin şartlarındandır?
a) Hac
b) Namaz
c) Sadaka
d) Kurban2. Mescid-i Haram hangi kentte yer alır?
a) İstanbul
b) Medine
c) Mekke
d) Kudüs3. "Sa'y ibadetine …………… tepesinden başlanır, …………… kez Merve'ye gidilir, …………… kez de Merve'den Safa tepesine gelinir."
Sa'y ibadetiyle ilgili yukarıda yer alan cümledeki boş yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?
a) Arafat-4-3
b) Safa-4-3
c) Safa-4-4
d) Merve-4-34. Telbiye duası aşağıdaki ifadelerden hangisiyle başlar?
a) Lebbeyk Allahümme lebbeyk
b) Elhamdü lillahi rabbil alemin
c) Allahümme barik ala Muhammedin
d) Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum5. Hac ibadetinde Safa ile Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmek suretiyle yapılan ibadetin adı nedir?
a) Vakfe
b) Tavaf
c) Sa'y
d) Şavt6. "Arafat dışında vakfe yapılan diğer hac mekanının adı …………… 'dir."
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Kabe
b) Müzdelife
c) Mina
d) Mescid-i Nebi7. Aşağıdakilerden hangisi Kabe'nin diğer adıdır?
a) Mescid-i Nebi
b) Mescid-i Aksa
c) Mikat
d) Beytullah8. Kabe'nin etrafında yapılan tavaf ibadetinin her bir dönüşüne ne denir?
a) Şavt
b) Sa'y
c) Umre
d) Vakfe9. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin insan davranışları üzerindeki etkilerinden değildir?
a) Kardeşlik, birlik, beraberlik duygularını pekiştirir.
b) Ruh temizliği sağlar.
c) Günahların affına sebep olur.
d) "Biz" duygusunun yerini "ben" duygusu alır.10. "Peygamber Efendimizin kabri …………… şehrindeki …………… 'de yer alır."
Yukarıdaki cümlede yer alan boş yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?
a) Mekke - Mescidi Nebi
b) Medine - Mescidi Aksa
c) Medine - Mescidi Nebi
d) Mekke - Mescidi Haram


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı