Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Test-2

HAC TEST-2

1. İhrama girip tavaf ve sa'y yaptıktan sonra ihramdan çıkan bir kişi aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapmıştır?
a) Umre
b) Hac
c) Vakfe
d) Namaz


2.
» Hicri aylardan Zilhicce ayında yapılır.
» Hem mal hem de beden ile yapılır.
» İslam'ın şartlarından biridir.
» Mekke'de Arafat ve Kabe ziyaret edilir.
Yukarıda bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zekat
b) Sadaka
c) Hac
d) Oruç


3. Aşağıdakilerden hangisi haccın yapılış amaçlarından değildir?
a) Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Müslümanlarla tanışıp kaynaşmak
b) Allah'ın rızasını kazanmak
c) Sevap kazanmak
d) Nefsi terbiye ederek açların halinden anlamak


4. Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından değildir?
a) Hayvanlara zarar vermek
b) Ziyaret ve tavaf
c) Bitkileri koparmak
d) Tıraş olmak


5. Hac ibadeti ile ilgili aşağıda yer alan mekan-ibadet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Mikat → İhrama girme
b) Arafat → Vakfe
c) Mina → Tavaf
d) Safa ve Merve → Sa'y
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.