Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Test-3

Hac İbadeti Test-3
Kazanım 7.2.2.

1. Aşağıdakilerden hangisi "şavt" kavramının tanımıdır?
a) Safa ile Merve tepeleri arasındaki her bir gidiş geliş
b) Kabe'nin etrafında yapılan tavafın her bir dönüşü
c) Hacıların giydiği beyaz dikişsiz elbise
d) Hacda kesilen kurbanların adı2. Hac ibadetine başlarken hacıların yaptığı ilk iş hangisidir?
a) Şeytan taşlamak
b) Veda tavafı
c) İhrama girmek
d) Mescid-i Nebi'yi ziyaret etmek3. Aşağıdakilerden hangisinde hac ve umre ibadetlerinin dinî hükümleri doğru olarak verilmiştir?
a) Hac farz, Umre sünnettir.
b) Hac farz, Umre vacibtir.
c) Hac vacib, Umre sünnettir.
d) Hac ve Umre fazdır.4. Umre ibadetinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Şeytan taşlama
b) Vakfe
c) Kurban kesme
d) Tavaf5. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur?
a) Hicretin 2. yılında
b) Hicretten önce
c) Hicretin 5. yılında
d) Hicretin 9. yılında6. Hz. İsmail'in annesi Hacer annemizin, oğluna su arayışının sembolik olarak yeniden canlandırılması olan hac görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tavaf
b) Sa'y
c) İhram
d) Vakfe7. Peygamber Efendimiz "Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidir." diye buyurmuştur. Buna göre hac görevini tamamlayan Müslümanlar Peygamberimizi ziyaret maksadıyla hangi şehre giderler?
a) İstanbul
b) Kahire
c) Medine
d) Mekke8. Hac ibadetinde giyilen ihram elbisesinin aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkardığı söylenemez?
a) İnsanlar arasındaki makam farklarının sembolik bir ifadesidir.
b) İnsanlar arasındaki ünvanları ortadan kaldırır.
c) İnsanları gösterişten uzaklaştırır.
d) İnsanları eşit konuma getirir.9. Hac görevini tamamlayanların Mekke'den ayrılmadan önce Kabe'yi son kez tavaf etmelerine ne ad verilir?
a) Ziyaret tavafı
b) Umre tavafı
c) Şavt
d) Veda tavafı10. Hac ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hac ibadeti, şartları uygun olan her Müslümana farzdır.
b) Hac ve Umre aynı anda yapılabilir.
c) Hac ibadeti hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.
d) Hac, hem beden hem de mal ile yapılır.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı