Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Test-4

HAC TEST-4

1. "Arafat dışında vakfe yapılan diğer hac mekanının adı ............... 'dir."
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Kabe
b) Müzdelife
c) Mina
d) Mescid-i Nebi


2. Aşağıdakilerden hangisi Kabe'nin diğer adıdır?
a) Mescid-i Nebi
b) Mescid-i Aksa
c) Mikat
d) Beytullah


3. Kabe'nin etrafında yapılan tavaf ibadetinin her bir dönüşüne ne denir?
a) Şavt
b) Sa'y
c) Umre
d) Vakfe


4. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin insan davranışları üzerindeki etkilerinden değildir?
a) Kardeşlik, birlik, beraberlik duygularını pekiştirir.
b) Ruh temizliği sağlar.
c) Günahların affına sebep olur.
d) "Biz" duygusunun yerini "ben" duygusu alır.


5. "Peygamber Efendimizin kabri ............... şehrindeki ............... 'de yer alır."
Yukarıdaki cümlede yer alan boş yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?
a) Mekke - Mescidi Nebi
b) Medine - Mescidi Aksa
c) Medine - Mescidi Nebi
d) Mekke - Mescidi Haram
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI