Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Test-4

Hac İbadeti Test-4
Kazanım 7.2.3.

1. Aşağıdakilerden hangisi ihramlıyken getirilen yasakların kişiye sağladığı faydalardan değildir?
a) İnsana sabretme alışkanlığı kazandırır.
b) Kişinin iradesini güçlendirir.
c) İnsana öfkelenmeden hareket etmeyi öğretir.
d) İnsanın toplumsal itibarını artırır.2. Bütün Müslümanların birlikteliğinin sembolik bir ifadesi olan, Allah'a bağlılığın bir göstergesi olan hac görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sa'y
b) Şeytan taşlama
c) Tavaf
d) Mikat3. Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetindeki şeytan taşlama görevinin kişide oluşturması beklenen ana sonuçlarından değildir?
a) Şeytanla mücadele konusunda fiziksel gücün önemini ortaya çıkarır.
b) Şeytanın hile ve kötülüklerine sembolik olarak tepki gösterilir.
c) Kötülüklerden uzak durulması konusunda kararlılık gösterilir.
d) İyilik yapmanın önündeki engellerin kaldırılması için mücadele sözü verilir.4. Aşağıda Kabe ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Arabistan'ın Medine şehrinde yer alır.
b) Yeryüzünde Allah'a ibadet için yapılan ilk mabettir.
c) Diğer adı Beytullah'tır.
d) Mescid-i Haram dairesi içinde yer alır.5. Kabe hangi yılda İslam'ın kıblesi olmuştur?
a) Hicretten önce
b) Hicretin 2. yılında
c) Hicretin 9. yılında
d) Hicretin 5. yılında6. "... Gücü yetenlerin o evi (Kabe) haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır." (Al-i İmran suresi, 97. ayet)
Ayet-i kerimenin mealinden hac ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?
a) Hac ibadeti insanı günahlardan arındırır.
b) Hac ibadeti insanlar arasındaki kardeşlik duygularını güçlendirir.
c) Hac ibadeti Allah'ın emirleri arasındadır.
d) Hac ibadeti insanın bilgisini ve görgüsünü artırır.7. Hac ibadeti aşağıdaki kişilerden hangisine farz değildir?
a) Özgürlüğünü kısıtlayacak bir durumu olmayanlara
b) Sağlığı yerinde olanlara
c) Ekonomik durumu iyi olanlara
d) Yol güvenliği tehlikede olanlara8. "Hac ibadetinde dünyanın dört bir yanından gelen farklı renk ve ırka mensup Müslümanlar bir arada toplanırlar ve birbirlerini tanıma imkanı bulurlar."
Bu durum, Hac ibadetinin hangi prensibi içerdiğini gösterir?
a) Ulusal olma prensibi
b) Milli olma prensibi
c) Evrensel olma prensibi
d) Kültürel olma prensibi9. Aşağıdakilerden hangisinde Hac ve Umre ibadetlerinde ortaklaşa yapılması gereken görevler bir arada verilmiştir?
a) Tavaf - Sa'y
b) Tavaf - Vakfe
c) Vakfe - Şeytan taşlama
d) Vakfe - Sa'y10. Umre ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Umrede vakfe ve kurban kesme vardır.
b) Umre, vacib bir ibadettir.
c) Umre yıl içinde en çok bir kez yapılır.
d) Umrede sadece ihram, tavaf, sa'y vardır.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı