Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Test-5

Kurban İbadeti ve Önemi
Kazanım 7.2.4.

1. Kurban ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Zekat verebilecek durumda olan Müslümanların kurban kesmesi vacibtir.
b) Sadaka verebilecek durumda olanların kurban kesmesi vacibtir.
c) Zekat verebilecek durumda olanların kurban kesmesi farzdır.
d) Sadaka verebilecek durumda olanların kurban kesmesi farzdır.2. Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin amaçlarından değildir?
a) Allah’ın rızasını kazanmak
b) Allah’a yakın olmak
c) Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek
d) Maddi refahımızı artırmak3. Kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kurban kesecek kişinin bu işin uzmanı olması gerekir.
b) Kurbanlık hayvana eziyet edilmemelidir.
c) Hayvanı keserken “Bismillahirrahmanirrahim” denmelidir.
d) Kurbanlık hayvan kıbleye doğru yatırılmalıdır.4. Kurbanlık hayvanlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Koyun: 1 kişi adına kurban edilir, en az 3 yaşını doldurmuş olmalıdır.
b) Keçi: 1 kişi adına kurban edilir, en az 1 yaşını doldurmuş olmalıdır.
c) Sığır: 1-7 kişi arasında ortaklaşa kurban edilir, en az 5 yaşını doldurmuş olmalıdır.
d) Deve: 1-10 kişi arasında kurban edilir, en az 5 yaşını doldurmuş olmalıdır.5. Aşağıdakilerden hangisi kişiye kurbanın vacib olmasının şartlarından değildir?
a) Akıllı olmak
b) Erkek olmak
c) Ergenlik çağında olmak
d) Zengin olmak6. "Onların (kurbanların) ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’ın emirlerine olan bağlılığınız) ulaşır." (Hac suresi, 37. ayet)
Bu ayette kurban kesmenin amaçlarından hangisi vurgulanmaktadır?
a) Fakirleri sevindirmek
b) Kardeşlik duygularını pekiştirmek
c) Yardımlaşma bilinci oluşturmak
d) Allah’ın emirlerini yerine getirmek7. Hz. İbrahim’den rüyasında oğlunu kurban etmesi istenir. O da rüyasını oğluna anlatır. Oğlu İsmail babasına, kendisine ne emrediliyorsa onu yapmasını söyler. Hz. İbrahim ve oğlu İsmail büyük bir teslimiyet içinde bu görevi yerine getirmek üzere ıssız bir yere giderler. Hz. İbrahim tam oğlunu kurban etmek üzereyken Allah Cebrail meleğini gönderip Hz. İbrahim’in bundan vazgeçmesini, rüyayı gerçekleştirdiğini, bunun açık bir imtihan olduğunu ve oğlunun yerine bir hayvanı kurban etmesini ister. Hz. İbrahim de Allah’ın emrine uyarak bir hayvanı kurban eder ve oğlunu kendisine bağışladığı için Allah’a şükreder.
Yukarıda verilen bilgilerden Kurban ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
a) Kurban, ıssız bir yerde Allah için teslimiyet görevidir.
b) Kurban ibadetinin tarihçesi Hz. İbrahim’e kadar dayanır.
c) Kurban, insanın sevdiği bir şeyi Allah için feda etmesi demektir.
d) Kurban, Allah’ın emirlerine uymaya hazır olmak demektir.8. Adak kurbanı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Adak kurbanı, Kurban bayramı günleri içerisinde kesilir.
b) Adak kurbanı, bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesilmek üzere adanır.
c) Adak kurbanı, tamamen fakirin hakkıdır.
d) Adak kurbanı kesen kişi, kestiği kurbanının etinden yiyemez.9. İnsanlar kendilerini mutlu edecek bir haber veya yeni bir eşya aldıklarında (ev, araba vb) Allah’a şükretmek için bazen kurban keserler. Buna ............... kurbanı denir. Ayrıca çocuk sahibi olan anne-babalar da Allah’a şükür amacıyla kurban kesebilir. Buna da ............... kurbanı denir.
Yukarıdaki paragrafta yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
a) Müsahiplik-Akika
b) Adak-Ziyaret
c) Şükür-Akika
d) Dâr-Akika10. Alevi-Bektaşi kültüründe yol kardeşliği sözü verilirken kesilen kurbanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dâr kurbanı
b) Müsahiplik kurbanı
c) Şükür kurbanı
d) Ziyaret kurbanı


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı