Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Test-6

Hz. İsmail’in (a.s.) Hayatı
Kazanım 7.2.5.

1. Hz. İsmail'in (a.s.) baba ve annesinin isimleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Hz. İbrahim - Sâre
b) Hz. Yakub - Râhil
c) Hz. Yusuf - Züleyha
d) Hz. İbrahim - Hz. Hacer2. Hz. İbrahim, eşi Hacer ve küçük oğlu İsmail'i Mekke'ye getirip onları Allah'ın emri gereği çölün ortasında bıraktı. Sonra tekrar Şam'a döndü. Çölde küçük bebeğiyle baş başa kalan ve suyu tükenen Hz. Hacer'e, bebeği İsmail ve kendisi için Allah tarafından su ikram edildi. Çölün ortasından çıkan bu mübarek suyun adı nedir?
a) Kâbe suyu
b) Zemzem
c) Nil Nehri
d) Fırat3. Hz. İbrahim (a.s.) oğluna yüksekçe olan bir yeri işaret ederek Allah’ın (c.c.) evinin nereye inşa edileceğini gösterdi. Evin yapılacağı yer Allah (c.c.) tarafından belirlendi. Baba oğul temeli atıp duvarları yükseltmeye başladılar. Hz. İsmail (a.s.) babasına taş getirerek yardım etti ve nihayet bina tamamlandı.
Paragrafta sözü edilen ve Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edilen binanın adı nedir?
a) Müzdelife
b) Arafat
c) Kâbe
d) Hz. İbrahim'in evi4. Hz. İsmail hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sözüne sadık, sabırlı ve iyi bir insandır.
b) Babasıyla birlikte Kâbe'yi inşa etmiştir.
c) Allah'ın peygamberidir.
d) Hz. İbrahim'den önce yaşamıştır.5. Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsmail’in (a.s.) çocukluğundan itibaren güzel özelliklere sahip olduğu belirtilmektedir. Örneğin onun salih, uslu, sabırlı ve itaatkar bir kul olduğu ifade edilmektedir. Yüce Allah Hz. İsmail’i (a.s.) , insanları doğru yola çağırmak üzere peygamber olarak göndermiş ve onu ilahi vahiyle desteklemiştir. Hz. İsmail (a.s.), yaşadığı bölge ile çevresindeki Cürhüm, Amalika ve Yemen kabilelerine peygamber olarak gönderilmiştir.
Metinde Hz. İsmail (a.s.) ile ilgili seçeneklerin hangisi hakkında bir bilgi yoktur?
a) Yaşadığı bölge
b) Ahlaki vasıfları
c) Allah’tan vahiy alması
d) Kendisinden Kur’an’da bahsedilmesiDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı