Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Test-6

HAC TEST-6

1. Hz. İsmail'in annesi Hacer annemizin, oğluna su arayışının sembolik olarak yeniden canlandırılması olan hac görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tavaf
b) Sa'y
c) İhram
d) Vakfe


2. Peygamber Efendimiz "Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidir." diye buyurmuştur. Buna göre hac görevini tamamlayan Müslümanlar Peygamberimizi ziyaret maksadıyla hangi şehre giderler?
a) İstanbul
b) Kahire
c) Medine
d) Mekke


3. Hac ibadetinde giyilen ihram elbisesinin aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkardığı söylenemez?
a) İnsanlar arasındaki makam farklarının sembolik bir ifadesidir.
b) İnsanlar arasındaki ünvanları ortadan kaldırır.
c) İnsanları gösterişten uzaklaştırır.
d) İnsanları eşit konuma getirir.


4. Hac görevini tamamlayanların Mekke'den ayrılmadan önce Kabe'yi son kez tavaf etmelerine ne ad verilir?
a) Ziyaret tavafı
b) Umre tavafı
c) Şavt
d) Veda tavafı


5. Hac ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hac ibadeti, şartları uygun olan her Müslümana farzdır.
b) Hac ve Umre aynı anda yapılabilir.
c) Hac ibadeti hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.
d) Hac, hem beden hem de mal ile yapılır.


►  sonraki test ›››

Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.