Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Test-3

PEYGAMBERLER İNSANLAR İÇİN EN GÜZEL ÖRNEKTİR

1. "Yüce Allah Peygamberlerini insanlardan seçmiştir. Çünkü...."
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) Vahyin muhatabı insandır.
b) Allah'ın mesajları insanlara yöneliktir.
c) Bir insan, bir başka insanla daha kolay iletişim kurabilir.
d) İnsanlar her zaman melekleri örnek almışlardır.


2. (I)Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından seçilmiş, üstün niteliklere sahip insanlardır. (II)Onlar; Allah’a olan inançları ve bağlılıkları, ibadet konusundaki duyarlılıkları, güzel ahlakları, kişilikleri ve yaşayışlarıyla insanlar için en güzel örnektirler. (III)Bu sebeple peygamberlerin üstün hayat tarzını insanların örnek alıp benimsemeleri neredeyse imkansızdır. (IV)Peygamberler, Allah’a sarsılmaz bir inançla bağlanmışlar ve O’na kulluk etmeyi hayatlarının en önemli gayesi olarak görmüşlerdir.
Paragrafta yer alan numaralanmış cümlelerin hangisi yanlış bir yargı barındırmaktadır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


3. Kur’an’da, Hz. Davut’un (a.s.) zırh yapma sanatını bildiği ifade edilir. Peygamberimiz (s.a.v.) de Davut Peygamber’in (a.s.), kendi elinin emeğiyle geçimini sağladığını belirtmiştir. Allah Resulü (s.a.v.) bu konuyla ilgili bir hadisinde, "Kesinlikle hiç kimse, elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah’ın Peygamberi Davut da kendi elinin emeğini yerdi." buyurmuştur. Bu nedenle biz de peygamberleri örnek almalı ve ...............
Paragrafta verilen bilgiler doğrultusunda son cümledeki boşluğu en iyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) bir peygamber sanatı olduğu için zırh yapma ve demircilik işini mutlaka öğrenmeliyiz.
b) hayatımızı sadece dua ve ibadetle geçirerek rızkımıza ulaşmaya çalışmalıyız.
c) çalışmak için zamanımızı boşa harcamamalıyız.
d) rızkımıza ulaşmak için bütün peygamberlerin yaptığı gibi çalışmalı, alın teri dökmeliyiz.


4. Allah'tan gelen vahiylere karşı çıkan, inanmayan kimseleri ikna etmek ve mü'minlerin de imanlarını güçlendirmek amacıyla Allah'ın izniyle peygamberlerin göstermiş oldukları olağanüstü iş ve hâllere ne ad verilir?
a) İcazet
b) Mucize
c) Mağfiret
d) Nübüvvet
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.