Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Test-3

Peygamberler insanlar için en güzel örnektir.
Kazanım 6.1.3.

1. "Yüce Allah peygamberlerini insanlardan seçmiştir. Çünkü …"
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) Vahyin muhatabı insandır.
b) Allah'ın mesajları insanlara yöneliktir.
c) Bir insan, bir başka insanla daha kolay iletişim kurabilir.
d) İnsanlar her zaman melekleri örnek almışlardır.2. (I)Peygamberler Allah (c.c.) tarafından seçilmiş, üstün niteliklere sahip insanlardır. (II)Onlar; Allah’a olan inançları ve bağlılıkları, ibadet konusundaki duyarlılıkları, güzel ahlakları, kişilikleri ve yaşayışlarıyla insanlar için en güzel örnektirler. (III)Bu sebeple peygamberlerin üstün hayat tarzını insanların örnek alıp benimsemeleri neredeyse imkansızdır. (IV)Peygamberler, Allah’a sarsılmaz bir inançla bağlanmışlar ve O’na kulluk etmeyi hayatlarının en önemli gayesi olarak görmüşlerdir.
Paragrafta yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV3. Kur’an’da Hz. Davut’un (a.s.) zırh yapma sanatını bildiği ifade edilir. Peygamberimiz (s.a.v.) de Davut Peygamber’in (a.s.), kendi elinin emeğiyle geçimini sağladığını belirtmiştir. Allah Resulü (s.a.v.) bu konuyla ilgili bir hadisinde, "Kesinlikle hiç kimse, elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah’ın Peygamberi Davut da kendi elinin emeğini yerdi." buyurmuştur. Bu nedenle biz de peygamberleri örnek almalı ve ...............
Paragrafta verilen bilgiler doğrultusunda son cümledeki boşluğu en iyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) bir peygamber sanatı olduğu için zırh yapma ve demircilik işini mutlaka öğrenmeliyiz.
b) hayatımızı sadece dua ve ibadetle geçirerek rızkımıza ulaşmaya çalışmalıyız.
c) çalışmak için zamanımızı boşa harcamamalıyız.
d) rızkımıza ulaşmak için bütün peygamberlerin yaptığı gibi çalışmalı, alın teri dökmeliyiz.4. Allah'tan gelen vahiylere karşı çıkan, inanmayan kimseleri ikna etmek ve mü'minlerin de imanlarını güçlendirmek amacıyla Allah'ın izniyle peygamberlerin göstermiş oldukları olağanüstü iş ve hâllere ne ad verilir?
a) İcazet
b) Mucize
c) Mağfiret
d) Nübüvvet5. Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlerin hayatı hakkında oldukça geniş bilgiler verilmektedir. Çünkü bu peygamberlerin hayatlarında örnek alacağımız birçok önemli nokta vardır. Örneğin Kur’an’da kıssası anlatılan …………… çeşitli zorluk ve sıkıntılarla imtihan edilmiş ancak bu sıkıntılar karşısında hiçbir zaman Allah’a isyan etmemiş, her zaman sabırlı olmuş ve Allah’tan yardım dilemiştir. Hatta o, İslam kültüründe sabrın sembolü olarak gösterilmiştir.
Yukarıdaki metinde hakkında bilgi verilen ve boşluğa ismi yazılması gereken peygamber kimdir?
a) Hz. Süleyman (a.s.)
b) Hz. İdris (a.s.)
c) Hz. Davud (a.s.)
d) Hz. Eyüp (a.s.)6. Peygamberler insanlar arasından seçilmişlerdir ve insanlara en güzel örnek olmuşlardır. Bu peygamberlerden biri de, hayatında örnek alacağımız pek çok özellik bulunan Hz. İbrahim’dir. (a.s.)
Aşağıdaki özelliklerden hangisi Hz. İbrahim’in (a.s.) hayatı ve peygamberlik mücadelesi ile ilgili değildir?
a) Küçük yaşta kardeşleri tarafından kuyuya atılması
b) Aklını kullanarak Allah’ın varlığı bilgisine ulaşması
c) İnancı uğruna ateşe atılmayı göze alması
d) Rabb’ine sınırsız sevgisinden dolayı "Halilullah" olarak nitelendirilmesiDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı