Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Test-4

Vahiy ve Gönderiliş Amacı
Kazanım 6.1.4.

1. Yüce Allah’ın (c.c.) emirlerini, yasaklarını, ögütlerini ve hükümlerini doğrudan doğruya ya da Cebrail aracılığıyla peygamberlerine ve onlar vasıtasıyla da insanlara bildirmesine ne ad verilir?
a) Vahiy
b) Mucize
c) Mükâfat
d) İman2. "... Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitaplar da gönderdi..." (Bakara suresi, 213. ayet)
Yukarıda verilen Bakara suresinin 213. ayetine göre aşağıdakilerden hangisi vahyin gönderiliş amaçları arasında gösterilemez?
a) İnsanlara rehberlik etmek
b) İnsanları anlaşmazlığa düşürmek
c) İnsanlara doğruyu göstermek
d) İnsanları uyarmak3. İnsanlar bazen doğru yoldan sapmışlar, Allah’ın emirlerine ve yasaklarına karşı gelmişlerdir. Böyle dönemlerde Yüce Allah (c.c.) insanları tekrar hakka yönlendirmek, kendi varlığını ve birliğini haber vermek için onlara ……………… göndermiştir.
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) Vahiy
b) Peygamberler
c) Kutsal kitaplar
d) Büyücüler4. Tarihin akışı içinde insanlar zaman zaman doğru yoldan sapmışlar, Allah’ın (c.c.), peygamberler aracılığı ile bildirdiği ilkeleri terk etmişler, Allah (c.c.) dışında çeşitli varlıkları kutsal kabul edip bunlara tapınmışlardır. Ayrıca toplumlarda batıl inançlar ve kötü davranışlar da artmıştır. İşte böyle dönemlerde yüce Allah insanları tekrar hakka yönlendirmek, kendi varlığını ve birliğini onlara haber vermek için peygamberleri aracılığıyla vahiyler göndermiştir. Böylece insanoğlunun yalnızca Yüce Rabb’ine (c.c.) inanıp kulluk etmesini, güzel davranışlarda bulunmasını sağlamıştır.
Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) İnsanların Doğru Yoldan Sapmasının Nedenleri
b) Kötü Davranışlardan Korunma Yolları
c) Vahyin Gönderiliş Amacı
d) Peygamberlik Vazifesinin Zorlukları5. Aşağıdakilerden hangisi vahiy kelimesinin sözlük anlamlarından değildir?
a) Mükellef olmak
b) Gizli konuşma
c) Gizli bildirme
d) GöndermeDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı