Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Test-4

VAHİY VE GÖNDERİLİŞ AMACI

1.Yüce Allah’ın (c.c.) emirlerini, yasaklarını, ögütlerini ve hükümlerini doğrudan doğruya ya da Cebrail aracılığıyla peygamberlerine ve onlar vasıtasıyla da insanlara bildirmesine ne ad verilir?
a) Vahiy
b) Mucize
c) Mükâfat
d) İman


2. "... Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitaplar da gönderdi..." (Bakara suresi, 213. ayet)
Yukarıda verilen Bakara suresinin 213. ayetine göre aşağıdakilerden hangisi vahyin gönderiliş amaçları arasında gösterilemez?
a) İnsanlara rehberlik etmek
b) İnsanları anlaşmazlığa düşürmek
c) İnsanlara doğruyu göstermek
d) İnsanları uyarmak


3. İnsanlar bazen doğru yoldan sapmışlar; Allah’ın emirlerine ve yasaklarına karşı gelmişlerdir. Böyle dönemlerde Yüce Allah (c.c.) insanları tekrar hakka yönlendirmek, kendi varlığını ve birliğini onlara haber vermek için insanlara .............................. göndermiştir.
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) Vahiy
b) Peygamberler
c) Kutsal kitaplar
d) Büyücüler


4. Tarihin akışı içinde insanlar zaman zaman doğru yoldan sapmışlar, Allah’ın (c.c.), peygamberler aracılığı ile bildirdiği ilkeleri terk etmişler, Allah (c.c.) dışında çeşitli varlıkları kutsal kabul edip bunlara tapınmışlardır. Ayrıca toplumlarda batıl inançlar ve kötü davranışlar da artmıştır. İşte böyle dönemlerde Allahü Teala insanları tekrar hakka yönlendirmek, kendi varlığını ve birliğini onlara haber vermek için peygamberleri aracılığıyla vahiyler göndermiştir. Böylece insanoğlunun yalnızca Yüce Rabb’ine (c.c.) inanıp kulluk etmesini, güzel davranışlarda bulunmasını sağlamıştır.
Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) İnsanların Doğru Yoldan Sapmasının Nedenleri
b) Kötü Davranışlardan Korunma Yolları
c) Vahyin Gönderiliş Amacı
d) Peygamberlik Vazifesinin Zorlukları
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.