Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Test-5

İLAHİ KİTAPLAR-1

1. Yüce Allah'ın Peygamberleri aracılığıyla insanlara gönderdiği ve içinde Allah'ın emirlerinin, yasaklarının yer aldığı kitaba ne ad verilir?
a) İlmihal kitabı
b) Kural kitabı
c) İlahi kitap
d) Hadis kitabı


2. Aşağıdaki "ilahi kitap-gönderildiği peygamber" eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
a) İncil-Hz. Musa
b) Tevrat-Hz. İsa
c) Kur'an-ı Kerim-Hz. Muhammed
d) Zebur-Hz. Nuh


3. İncil hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hz. İsa'ya gönderilmiştir
b) İçinde Hz. İsa'nın hayatı hakkında bilgiler yer alır
c) Matta, Markos, Luka ve Yuhanna bölümlerinden oluşur
d) Dili Arapça'dır


4. Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir?
a) Hz. Ömer
b) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Osman
d) Hz. Ali


5. Allahü Teala, Hz. Adem'e (a.s.) kaç sayfa kitap vermiştir?
a) 50
b) 10
c) 30
d) 300


►  sonraki test ›››

Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.