Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Test-5

İlahi Kitaplar
Kazanım 6.1.5.

1. Yüce Allah'ın peygamberleri aracılığıyla insanlara gönderdiği ve içinde Allah'ın emirlerinin, yasaklarının yer aldığı kitaba ne ad verilir?
a) İlmihal kitabı
b) Kural kitabı
c) İlahi kitap
d) Hadis kitabı2. Aşağıdaki "ilahi kitap-gönderildiği peygamber" eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
a) İncil-Hz. Musa
b) Tevrat-Hz. İsa
c) Kur'an-ı Kerim-Hz. Muhammed
d) Zebur-Hz. Nuh3. İncil hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hz. İsa'ya gönderilmiştir.
b) İçinde Hz. İsa'nın hayatı hakkında bilgiler yer alır.
c) Matta, Markos, Luka ve Yuhanna bölümlerinden oluşur.
d) Dili Arapça'dır.4. Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir?
a) Hz. Ömer
b) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Osman
d) Hz. Ali5. Allahü Teala, Hz. Adem'e (a.s.) kaç sayfa kitap vermiştir?
a) 50
b) 10
c) 30
d) 3006. Allahü Teala, Hz. Şît'e (a.s.) kaç sayfa kitap vermiştir?
a) 50
b) 10
c) 30
d) 3007. Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?
a) Hz. Ömer
b) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Osman
d) Hz. Ali8. Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Son ilahi kitaptır.
b) 114 sure ve 6666 ayettir.
c) Bütün insanlara gönderilmiştir.
d) Peygamberimizin vefatından sonra yazıya geçirilmiştir.9. Kur'an-ı Kerim'in kendine has bir iç düzeni vardır. Yüce kitabımız ayet, sure ve cüz denilen bölümlerden oluşur. Aşağıdaki şıkların hangisinde "ayet" kavramının tanımı verilmiştir?
a) Kur'an'da yer alan ifade, cümle veya cümle grupları
b) Kur'an'ın 114 bölümünden her biri
c) Kur'an'da her biri 30 sayfadan oluşan bölümler
d) Kur'an'da her biri bir sayfadan oluşan bölümler10. Hz. Davut (a.s.) aracılığıyla Yahudilere gönderilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yuhanna
b) Zebur
c) Tevrat
d) Matta


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı