Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Test-6

HZ. ADEM A.S.

1. "Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip 'Sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin' dedi. 'Seni tenzih ederiz! Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kâmil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin' cevabını verdiler. 'Ey Âdem! Bunların isimlerini onlara bildir.' dedi. Âdem bunların isimlerini onlara bildirince de 'Size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim. Yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi!' buyurdu." (Bakar suresi, 31. 32. 33. ayetler)
Bu ayetlere göre Hz. Adem (a.s.) hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) İsyankar bir varlıktır.
b) Kendini meleklerden üstün görmüştür.
c) Göklerin sırlarını öğrenmiştir.
d) Öğrenebilen bir varlıktır.


2. Hz. Âdem (a.s.) meleklerden ve diğer varlıklardan farklı özelliklere sahiptir. Rabb’imiz ona kendi ruhundan üflemiş ve üstün özellikler vermiştir. Bu sebeple de Yüce Allah, meleklerden Hz. Âdem’e (a.s.) saygı gösterip secde etmelerini istemiştir. Ancak bütün melekler Allah’ın (c.c.) emrine uymuş, diğer varlıklardan bir tanesi kibirlenip büyüklük taslayarak bu emre karşı çıkmıştır.
Allah'ın emrine karşı çıkarak Hz. Adem'e secde etmeyen bu varlığın adı nedir?
a) Kâbil
b) İblis
c) Kenan
d) Ebu Cehil


3. (I)Şeytan, Hz. Adem'in yaratılışı karşısında kibirlenip Allah’ın (c.c.) emrine karşı çıkarak günahkâr oldu. (II)Bu kibirli tavrı sebebiyle de Allah (c.c.), onu huzurundan kovdu. (III)Böylece melekler arasında bulunan şeytanın, Allah (c.c.) katındaki konumu ve üstünlüğü daha da arttı. (IV)Daha sonra Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) eş olarak Hz. Havva’yı yarattı.
Paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV


4. Hz. Adem (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İlk insan ve ilk peygamberdir.
b) İnsanlara tevhit inancını öğretmiştir.
c) Şeytan (İblis) tarafından kandırılmıştır.
d) Vefat edinceye kadar cennette yaşamıştır.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.