Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Test-6

İLAHİ KİTAPLAR-2

1. Allahü Teala, Hz. Şît'e (a.s.) kaç sayfa kitap vermiştir?
a) 50
b) 10
c) 30
d) 300


2. Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?
a) Hz. Ömer
b) Hz. Ebu Bekir
c) Hz. Osman
d) Hz. Ali


3. Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Son ilahi kitaptır
b) 114 sure ve 6666 ayettir
c) Bütün insanlara gönderilmiştir (evrenseldir)
d) Peygamberimizin vefatından sonra yazıya geçirilmiştir


4. Kur'an-ı Kerim'in kendine has bir iç düzeni vardır. Yüce kitabımız ayet, sure ve cüz denilen bölümlerden oluşur. Aşağıdaki şıkların hangisinde "ayet" kavramının tanımı verilmiştir?
a) Kur'an'da yer alan ifade, cümle veya cümle grupları
b) Kur'an'ın 114 bölümünden her biri
c) Kur'an'da her biri 30 sayfadan oluşan bölümler
d) Kur'an'da her biri bir sayfadan oluşan bölümler


5. Hz. Davut (a.s.) aracılığıyla Yahudilere gönderilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yuhanna
b) Zebur
c) Tevrat
d) Matta


►  sonraki test ›››

Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.