Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Test-7

Kunut Duaları ve Anlamları
Kazanım 6.1.7.

1. Aşağıdakilerden hangisi "kunut" sözcüğünün içerdiği anlamlardan biri değildir?
a) Nefsi terbiye etmek için oruç tutmak
b) Allah'ın emirlerine kendini tam olarak vermek
c) Allah'a içtenlikle bağlanmak
d) Allah'a itaat etmek2. Kunut duaları aşağıdaki namazlardan hangisinde okunur?
a) Cuma namazı
b) Bayram namazı
c) Vitir namazı
d) Akşam namazı3. Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke ...............
Yukarıda verilen 2. Kunut duasında boş bırakılan yeri doğru tamamlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a) ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
b) inne azâbeke bilküffâri mülhık.
c) lehü küfüven ehad.
d) Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk.4. "Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, senden bizi hidayete erdirmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Seni asla inkar etmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız."
Metinde verilen Kunut duasının anlamında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir ifade yoktur?
a) Ancak Allah'tan yardım istemeliyiz.
b) Merhametli ve hoşgörülü olmalıyız.
c) Verdiği nimetler için Allah'a şükretmeliyiz.
d) Allah'a güvenmeliyiz.5. Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. …………………… Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
Yukarıda verilen 1. Kunut duasında verilen boşluk, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk.
b) Ve leke nüsalli ve nescüdü.
c) İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteîn.
d) İnne azâbeke bilküffâri mülhık.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı