Din Kültürü 6. Sınıf 2. Ünite Test-3

Namazın Şartları (Farzları)
Kazanım 6.2.3.

1. Aşağıdakilerden hangisi, namaz kılabilmesi için bir kişinin taşıması gereken şartlardan değildir?
a) Akıllı olmak
b) Ergenlik çağına ulaşmış olmak
c) Müslüman olmak
d) Zengin olmak2. Namaza hazırlık şartlarından "hadesten taharet" ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Abdest almak
b) Örtülü giyinmek
c) Sure okumak
d) Kıbleye yönelmek3. Namaza hazırlık şartlarından "setr-i avret" ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Namazda kıbleye yönelmek
b) Elbiselerin temiz olması
c) Örtülmesi gereken yerleri örtmek
d) Gusül abdesti almak4. Namaza hazırlık şartlarından "istikbal-i kıble" ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Abdest almak
b) Kıbleye yönelmek
c) Kılacağımız namaza niyet etmek
d) Örtülü giyinmek5. Namaza hazırlık şartlarından "necasetten taharet" ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Namaz kılınan yeri ve elbiseyi temiz tutmak
b) Niyet etmek
c) Abdest almak
d) Kıbleye yönelmek6. Namazın kılınış şartlarından "iftitah tekbiri" ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ayaktayken sure okumak
b) Kılınacak namazın vaktinin girmesi
c) Kıyamdan sonra eğilmek
d) Tekbir alarak namaza başlamak7. Namazın kılınış şartlarından "kade-i ahire" ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Namazın sonunda "tahiyyat" duası okuyacak kadar oturmak
b) Namazda elleri bağlayarak ayakta durmak
c) Başlama tekbiri almak
d) Namazda kıbleye yönelmek8. Namazda ayaktayken Kur'an'dan birkaç ayet veya bir sure okumak namazın şartlarından hangisidir?
a) Necasetten taharet
b) Kade-i ahire
c) Kıraat
d) Secde9. Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şartlarından (içindeki farzları) biridir?
a) Necasetten taharet
b) İftitah tekbiri
c) İstikbal-i kıble
d) Setr-i avret10. Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından (dışındaki farzlar) biridir?
a) Kıyam
b) Kıraat
c) Niyet
d) Secde


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı