Din Kültürü 6. Sınıf 2. Ünite Test-4

Abdest - Gusül - Teyemmüm
Kazanım 6.2.3.

1.
» Yüzü yıkamak
» Dirseklerle beraber elleri yıkamak
» ..................................
» Topuklara kadar ayakları yıkamak
Yukarıda belirtilen abdestin farzlarından bir tanesi boş bırakılmıştır. Boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Ağza su alıp çalkalamak
b) Başın dörtte birini mesh etmek
c) Buruna su çekip temizlemek
d) Kulakları yıkamak2.
I. Eller bileklere kadar üç kez yıkanır.
II. Başımızın dörtte biri ıslak elle mesh edilir.
III. Ağız ve burun üç kez yıkanır.
IV Yüz, üç kez yıkanır.
V. Önce sağ kol, sonra sol kol dirseklerle beraber üç kez yıkanır.
Abdest alırken vücudumuzun bazı bölümlerinin yıkanışı yukarıdaki metinde karışık bir şekilde verilmiştir. Bunun doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) I-III-IV-V-II
b) I-II-III-IV-V
c) I-III-IV-II-V
d) III-II-I-IV-V3. Abdest alırken başımızı mesh etmeden önce vücudumuzun hangi bölümü yıkanır?
a) Eller
b) Ayaklar
c) Kulaklar
d) Kollar4. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan değildir?
a) Bir şey yiyip içmek
b) Tuvalet ihtiyacını gidermek
c) Uyumak veya bayılmak
d) Bir yerimizin kanaması5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
a) Abdestin farzı iki tanedir.
b) Boy abdestinde bütün vücut yıkanır.
c) Boy abdestinin farzı üç tanedir.
d) Su bulunmadığı zamanlarda teyemmüm yapılır.6. Besmele çekip niyet ederek vücudumuzun tamamını, hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak şeklinde yapılan ibadetin adı nedir?
a) Boy (gusül) abdesti
b) Teyemmüm
c) Zekat vermek
d) Oruç tutmak7. Boy abdesti akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış kişilere ait bazı özel durumlarda, maddi ve manevi kirlerden temizlenmek amacıyla alınır. Bu durumlarda gusül abdesti almak Allah'ın bir emridir. Bunun dışında cuma ve bayram gibi özel günlerde de boy abdesti almak Peygamber Efendimizin bir sünneti olup çok sevaptır.
Aşağıdakilerden hangisi, paragrafta verilen bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Gusül abdesti almak farzdır.
b) Gusül abdesti maddi ve manevi kirlerden temizlenmek için alınır.
c) Gusül abdesti sadece cuma günleri alınır.
d) Mübarek gecelerde ve günlerde gusül abdesti almak Peygamberimizin sünnetidir.8.
I- Ağzı temizlemek
II- Burnu temizlemek
III- Yüzümüzü yıkamak
IV- Bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak
Yukarıda verilen maddelerden hangisi gusül abdestinin farzları arasında yer almaz?
a) I
b) II
c) III
d) IV9. Su bulunamadığı zaman temiz bir toprakla alınan abdeste ne ad verilir?
a) Tevekkül
b) Gusül
c) Boy abdesti
d) Teyemmüm10. Teyemmüm abdesti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Teyemmüm abdesti alınırken niyet edilir.
b) Teyemmüm abdestinde bütün vücut yıkanır.
c) Teyemmüm abdesti su bulunmadığı durumlarda alınır.
d) Teyemmüm abdestinde kollar ve yüz toprakla mesh edilir.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı