Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite Test-1

Varlıklar Alemi: Görülen ve Görülmeyen Varlıklar
Kazanım 7.1.1.

1. Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka görünmesi gerekmez. Örneğin …………… gözümüzle göremediğimiz, ancak var olduğunu kabul ettiğimiz bir varlıktır.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doldurulmalıdır?
a) Melek
b) Ağaç
c) İnsan
d) Bulut2. Aşağıdakilerden hangisi soyut (gözle görülemeyen) bir varlıktır?
a) Bitki
b) Taş
c) Gezegen
d) Ses dalgası3. Cinler, melekler gibi gözle göremediğimiz varlıklardandır. Ancak cinler, insanlar gibi Allah'a inanıp ibadet etmek ve doğru davranışlar yapmakla yükümlüdürler. Hatta Peygamber Efendimiz İslam dinini cinlere de tebliğ etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi metinde verilen bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Cinlerin ibadet sorumluluğu yoktur.
b) Peygamberimiz İslam dinini cinlere anlatmıştır.
c) Cinler gözle görülmezler.
d) Cinler Allah'a inanmakla sorumludur.4. Şeytan hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Şeytan Allah'a isyan etmiş bir varlıktır.
b) Şeytan topraktan yaratılmış bir varlıktır.
c) Şeytan insanları kötülük yapmaya teşvik eden bir varlıktır.
d) Şeytan kendisini insanlardan daha üstün gören bir varlıktır.5. Yüce Allah, ilk insan Hz. Adem'i yarattığı zaman ona akıl, irade gibi üstün vasıflar verdi. Sonra da meleklerin ve İblis'in (şeytanın atası) Adem'e secde etmesini (önünde saygıyla eğilmelerini) istedi. Melekler hemen emre uyup secde ettikleri halde İblis secde etmekten vazgeçti.
İblis'in bu şekilde davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnançlı bir kul olması
b) Allah'ın emrini duymaması
c) Kendini üstün görüp kibirlenmesi
d) Secde etmeyi bilmemesiDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı