Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Test-1

Allah’ın Elçileri Peygamberler
Kazanım 6.1.1.

1. Peygamberlerle ilgili olarak şıklarda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah'ın mesajlarını insanlara iletirler.
b) Allah'ın nurdan yarattığı görünmez varlıklardır.
c) Allah'tan vahiy alırlar.
d) İnsanlar arasından seçilmişlerdir.2. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Peygamberlerden değildir?
a) Musa (a.s.)
b) Şuayb (a.s.)
c) Danyal (a.s.)
d) Yunus (a.s.)3. Kendisine Allah tarafından yeni bir kitap verilen ve insanları Allah'ın dinine çağırmakla görevli olan peygamberlere ne ad verilir?
a) Resul
b) Nebi
c) Mucize
d) Nübüvvet4. Kendisine Allah tarafından yeni bir kitap gönderilmeyen ve kendinden önce vazifeli olan peygamberin getirdiği dini insanlara açıklayıp öğretmekle görevli olan peygamberlere ne ad verilir?
a) Resul
b) Risalet
c) Hâkim
d) Nebi5. Yüce Allah'ın tarih boyunca insanlara gönderdiği ilk ve son peygamberlerin isimleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Hz. Adem (a.s.) - Hz. Eyüp (a.s.)
b) Hz. Musa (a.s.) - Hz. Yunus (a.s.)
c) Hz. Nuh (a.s.) - Hz. Muhammed (s.a.v.)
d) Hz. Adem (a.s.) - Hz. Muhammed (s.a.v.)6. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Peygamberlerden değildir?
a) Yûşâ (a.s.)
b) Yahya (a.s.)
c) İdris (a.s.)
d) İsmail (a.s.)DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı