Din Kültürü 5. Sınıf 1. Ünite Test-1

Allah İnancı Test-1. Kazanım 5.1.1.
1. Evrende mükemmel bir düzen vardır ve bu düzen binlerce yıldır saat gibi işlemektedir. Ayrıca evrendeki varlıklar arasında kusursuz bir ilişki söz konusudur. Bütün bunlar gösteriyor ki ...............
Metinde verilen boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a) Evrendeki düzeni sağlayan Allah'tır.
b) Allah her şeyi mükemmel bir şekilde yaratmıştır.
c) Allah vardır ve birdir.
d) Evrendeki düzen tesadüf kavramıyla yakından ilişkilidir.2. "O; geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler." (Enbiya suresi, 33. ayet)
Yukarıda yer alan ayet mealinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) İbadet etmenin önemi
b) Çalışmanın önemi
c) Yüzmenin faydaları
d) Evrendeki düzen ve uyum3.
» Gök cisimlerinin her birinin bir yörüngesinin olması
» Dünya'nın Güneş'e, Ay'a ve diğer gezegenlere belli bir mesafede olması
» Dünya'nın hareketlerinden mevsimlerin, gece ile gündüzün oluşması
» Atmosferdeki gazların insanın yaşamını sürdürmesine uygun bir ölçüde olması
» Vücudumuzun belli bir ölçü ve uyum içinde olması
Yukarıda yer alan örnekler, bizi aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaştırır?
a) Allah'a inanmak için akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak gerekir.
b) Yardımsever olmak, Allah'a inanan insanın özelliklerindendir.
c) Allah evrendeki her şeyi belli bir düzen ve uyum içinde yaratmıştır.
d) Çalışan insan, Allah'ın yardımına güvenir ve başarır.4.
» "Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir." (Rahman suresi, 5. ayet)
» "O, geceyi ve gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler." (Enbiya suresi, 33. ayet)
Verilen ayetlerde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dünya, Güneş'in etrafında dönmektedir.
b) Gök cisimlerinin yörüngeleri vardır.
c) Ay, Dünya'nın uydusudur.
d) Evrende bir düzen ve uyum vardır.5. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın evrene koymuş olduğu uyum ve düzene örnek gösterilemez?
a) İnsan hatalarından dolayı trafik kazalarının gerçekleşmesi
b) Yer çekiminin belli bir seviyede olması
c) Yağmurun, karın belli bir ölçüye göre yağması
d) Yer kabuğunun kalınlığının yaşama uygun bir seviyede olması6. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) Biz insanı en güzel şekilde yarattık. (Tin suresi, 4. ayet)
b) Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir. (Nisa suresi, 16. ayet)
c) O; geceyi, gündüzü, Güneş'i, Ay'ı yaratandır. (Enbiya suresi, 33. ayet)
d) O (Allah) göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. (En'am suresi, 101. ayet)


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı