Din Kültürü 5. Sınıf 1. Ünite Test-1

Allah İnancı Test-1. Kazanım 5.1.1.Dünya üzerinde yaşayan canlılar kendi aralarında bir uyum içerisindedir. İnsanların ve diğer canlıların bedenleri kendi içinde bir mükemmellik taşır. En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm canlılar Allah’ın (c.c.) yaratmasıyla hayat bulmuştur. Tüm varlıklar belli bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır. Bir canlı rahat bir şekilde hayatını devam ettirebilmek için diğer canlılara ihtiyaç duyar.

DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı