Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Test-1

KADER VE KAZA İNANCI-1

1. Bir insanın ne zaman doğacağının Allah tarafından önceden planlanması kader, zamanı gelince o kişinin doğması kazadır.
Metinde verilen örneğe göre kaza ve kader kavramlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kader belirli bir uyum ve düzen içinde planlanır.
b) Kaderi programlayan Allah'tır.
c) Kaza, önceden takdir edilen programa uygun bir şekilde gerçekleşir.
d) Kaza, kaderden önce meydana gelir.


2. (I)Yüce yaratıcı evrendeki her şeyi bir plan, ölçü ve uyum içerisinde yaratmıştır. (II)Bu mükemmel yaratılışın örneklerini evrenin bazı bölümlerinde görmek mümkündür. (III)Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik ve dengesizlik görülmez. (IV)Dengenin bozulması insanların bilinçsiz davranışları yüzünden olmaktadır..
Paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangisinde eksik veya yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV


3. Çevremizdeki varlıklara dikkat ettiğimizde her şeyin belirli bir ahenk ve düzen içerisinde hareket ettiğini görürüz. Allah (c.c.), kâinatta bulunan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ölçü ve düzenin sonuçlarından birisi olamaz?
a) Evrendeki varlıkların uyumlu bir sistem oluşturması
b) Ekolojik düzende her canlının bir görevinin olması
c) Gök cisimlerinin bağlı bulundukları sistem içinde hareket etmesi
d) Güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngelerinin değişken olması


4. Allah kainatta yer alan her şeyi bir plan, ölçü ve uyum içerisinde yaratmıştır. Bu uyumu kainatın her alanında görmek mümkündür. Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik ve dengesizlik görülmez. Dengeyi bozan insanlardır.
Paragrafta verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Doğadaki tahribat, insan faktörünün etkisi dışında gelişen bir durumdur.
b) Ölçü, düzen ve uyum kavramları birbiriyle doğrudan ilişkilidir.
c) İnsanlar doğal düzeni tahrip etmektedirler.
d) Allah her şeyi bir uyum içinde yaratmıştır.


5. Denizlerdeki tuz, orada yaşayan canlılar için uygun orandadır. Gezegen ve yıldızların aralarındaki mesafe, evrendeki dengeyi sarsmayacak şekildedir. Güneşin ve ayın dünya ile aralarındaki mesafe, insanların ve diğer canlıların yaşam fonksiyonları için en ideal durumdadır. Bütün bu örnekler bize gösteriyor ki ............
Yukarıdaki paragrafı en iyi tamamlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah esirgeyen ve bağışlayandır. Merhameti geniştir.
b) Allah evrende sayısız gök cisimleri, yıldızlar, galaksiler yaratmıştır.
c) Allah evrendeki her şeyi insanoğlunun faydalanması için yaratmıştır.
d) Allah evrendeki her şeyi bir ölçü ve düzene göre yaratmıştır.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI