Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Test-2

İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM-2

1. Aşağıda yer alan hadis-i şeriflerden hangisinde İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem vurgulanmaktadır?
a) "Her kim eli darda olan borçluya kolaylık gösterirse Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
b) "Irmak kenarında olsanız dahi abdest alırken israftan kaçınınız." Hz. Muhammed (s.a.v.)
c) "İki nimet vardır ki insanların çoğu bunda aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit!" Hz. Muhammed (s.a.v.)
d) "Danışan asla pişman olmaz." Hz. Muhammed (s.a.v.)


2. Zekat, sadaka, fitre gibi ibadetlerin ortak yönleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bu ibadetler insanı cimriliğe yöneltir.
b) Bu ibadetler insanı istişareye yöneltir.
c) Bu ibadetler insanı sabırlı olmaya yöneltir.
d) Bu ibadetler insanı paylaşma ve yardımlaşmaya yöneltir.


3. Güzel dinimiz İslam'da paylaşma ve yardımlaşma çok önemlidir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de çok defa vurgulanmıştır. Allahü Teala gerçek anlamda Allah'a yakın olanların zengin de olsalar, fakir de olsalar Allah için yardımda bulunduklarını bildirmiştir. Allah böyle davrananları sever.
Metinde verilen bilgiler, aşağıdaki ayetlerden hangisiyle aynı doğrultudadır?
a) "Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini (dosdoğru) yaparlar." (Mearic suresi, 32. 33. ayetler)
b) "Takva sahipleri, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar (infak ederler). Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever." (Âl-i İmran suresi, 134. ayet)
c) "...Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma iledir..." (Şûrâ suresi, 38. ayet)
d) "(Resulüm) Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (Enbiya suresi, 107. ayet)


4.
» "Yetimin başını okşa, yoksulu doyur." Hz. Muhammed (s.a.v.)
» "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Peygamber Efendimizin bu hadislerinde öne çıkan ortak tema aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hoşgörülü olma
b) Paylaşma ve yardımlaşma
c) Doğayı ve çevreyi koruma
d) Sabır ve cesaret


5. İslam'ın ilk dönemlerinde müşriklerin baskı ve eziyetleri sonucunda Medine'ye hicret etmek zorunda kalan Mekkeli Müslümanlara sahip çıkan, onlara maddi-manevi bütün imkanlarını seferber eden Medineli Müslümanlar, ............... konusunda çok güzel örnek teşkil ederler.
Paragrafta yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru bir ifade olur?
a) Merhamet ve hoşgörü
b) Fikir alışverişinde bulunma
c) Paylaşma ve yardımlaşma
d) Kahramanlık ve cesaret

Hazırlayan: Hüseyin ARASLI