Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Test-2

Zekat İbadeti Test-1
Kazanım 8.2.2.

1. Zekat ibadetiyle ilgili ödevleri için bir sunu hazırlamak isteyen öğrenciler, sununun girişinde zekat kavramının sözlük ve terim anlamlarına yer vermek istemektedirler. Buna göre bu öğrenciler, zekatın sözlük anlamından bahsederken aşağıdakilerden hangisini kullanamazlar?
a) Artma
b) İnanma
c) Çoğalma
d) Bereket2. Zekat ibadeti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mal ile yapılan bir ibadettir.
b) Hicretin 2. yılında farz kılınmıştır.
c) Mekke'de farz kılınmıştır.
d) Yılda bir kez yerine getirilir.3. İslam dininde zekat, sadaka, fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğruluk ve adalet
b) Sabır ve bereket
c) Paylaşma ve yardımlaşma
d) İrade eğitimi4. Bir insanın yeme, içme, barınma vb. gibi temel ihtiyaçlarının dışında yıllık kazancından elinde kalan 80 gram altın veya ona eş değer para miktarına ne denir?
a) Nisab miktarı
b) Para miktarı
c) Nasip miktarı
d) Altın miktarı5. Bir maldan zekat verilebilmesi için o malın gelir getiren cinsten olması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilir?
a) Oturulan ev
b) Giyilen elbise
c) Aileye ait özel araba
d) Kurbanda satılacak hayvan6. Zekat vermeye yakın akrabadan başlanması ilkesiyle hareket eden Ahmet Bey’in, aşağıdaki yakınlarından hangisine zekat vermesi uygun olur?
a) Anne
b) Amca
c) Çocuk
d) Büyükbaba7. Bir kimsenin zekat ibadetiyle mükellef olabilmesi için taşıması gereken bazı şartlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu şartlar arasında sayılmaz?
a) Yol güvenliğinin olması
b) Müslüman olmak
c) Ergenlik çağına girmiş olmak
d) Nisap miktarı mala sahip olmak8. Zekat verilecek malların belirli miktarları vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin zekat miktarı diğerlerinden farklıdır?
a) Ticaret malları
b) Küçükbaş hayvanlar
c) Büyükbaş hayvanlar
d) Para ve menkul değerlerDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı